338-0920/02 – Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů (HaPM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dokonalé zvládnutí problematiky vlastností a chování hydraulických a pneumatických prvků, a to jak v ustáleném stavu, tak v dynamických stavech. Analyzovat chování hydraulických a pneumatických systémů moderními metodami matematického modelování a počítačové simulace. Prohloubit znalosti o řízení hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Prohloubit znalosti z problematiky energetické bilance hydraulických a pneumatických systémů včetně možnosti zvyšování jejich účinnosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studující se nejprve podrobně seznámí s vlastnostmi hydraulických a pneumatických prvků včetně pracovních kapalin hydraulických systémů. Na základě těchto znalostí se bude zabývat analýzou vlastností typických hydrostatických systémů: hydrostatickými systémy s akumulátory, hydrostatickými systémy s proporcionálním řízením, energeticky úspornými hydrostatickými systémy, způsoby řízení hydrostatických systémů apod. Nejčastějšími aplikacemi hydrauliky a pneumatiky u strojů jsou pohony a převody strojů. Postupně je probírána kinematika a dynamika tekutinových pohonů, energeticko-tepelná bilance, vícemotorové pohony a synchronní chod hydromotorů, manipulace s hmotnou zátěží, hydrostatické a kombinované převody, pneumatické pohony a pneumatické řídicí systémy.

Povinná literatura:

1. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.158 s. ISBN 978-80-248-2983-8. 2. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. 3. Kopáček, J. Pohony a převody. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1992. 171 s. 4. Kopáček, J. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. 5. Souček, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Skriptum. Praha : ČVUT v Praze, 1992. 158 s.

Doporučená literatura:

1. Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanismy. Praha : SNTL Praha, 1988. 272 s. 2. Sivák, V. Projektování hydraulických systémů. Skriptum. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1990 3. Pavlok, B., Hružík, L., Bova, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Ke stažení na: http://www.338.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti tekutin 1.1 Vlastnosti pracovních kapalin 1.2 Vlastnosti stlačeného vzduchu 2. Vlastnosti hydrostatických prvků 2.1 Hydrostatické převodníky : účinnosti, statické charakteristiky, dynamické vlastnosti 2.2 Hydrostatické převodníky : konstrukce, aplikace, řízení 2.3 Klasické řídicí prvky : jednosměrné ventily, rozváděče, škrticí ventily, tlakové ventily 2.4 Proporcionální rozváděče a ventily 2.5 Servoventily 3. Vlastnosti pneumatických prvků 3.1 Zdroje stlačeného vzduchu : vlastnosti, konstrukce, parametry, účinnosti 3.2 Pneumatické motory : konstrukce, parametry, vlastnosti, charakteristiky 3.3 Pneumatické řídicí prvky 4. Hydrostatické systémy a jejich řízení 4.1 Řízení hydrostatických pohonů : - řízení objemové - řízení proměnným odporem 4.2 Energeticky úsporné hydrostatické systémy : - energeticky úsporné zdroje tlaku - Load-Sensing systémy s otevřeným a uzavřeným středem - sekundární regulace hydromotorů 4.3 Systémy s kompenzací zatížení tlakovými váhami 4.4 Hydrostatické systémy s akumulátory 4.5 Hydrostatické systémy s proporcionálními rozváděči a ventily 4.6 Hydrostatické systémy s vestavnými ventily 5. Hydrostatické pohony a převody 5.1 Kinematika a dynamika pohonu 5.2 Energeticko-tepelná bilance pohonu 5.3 Pohony mechanismů pro manipulaci s hmotnou zátěží 5.4 Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů 5.5 Hydrostatické převody 5.6 Servopohony a servomechanismy 5.7 Kombinované převody 6. Pneumatické mechanismy 6.1 Pneumatické pohony a jejich řízení 6.2 Pneumatické řídicí systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku