338-0924/02 – Mechanika tekutin (MT-FMMI)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu: Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí studentů v oblasti vícerozměrného proudění nestlačitelných i stlačitelných tekutin v laminárním a především turbulentním režimu a na analytické metody řešení a možnosti numerického řešení. Zvláště u proudění stlačitelných tekutin je specifikován matematický model časově závislého problému. Významnou aplikací je řešení obtékání a odporu těles a interakce tekutiny s tuhým tělesem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní témata: Bilance hmoty a hybnosti, případně energie. Bilanční rovnice v integrálním a diferenciální tvaru, rovnice spojitosti, rovnice Navierova-Stokesova, věta o změně hybnosti Turbulence, Reynoldsova rovnice, korelace fluktuací rychlosti, spektrální analýza kinetické energie turbulence, rovnice disipace Mezní vrstva, rychlostní případně teplotní profily Přenos skaláru, modely turbulence a možnosti numerického řešení. Některé vybrané praktické úlohy. Stabilita proudění, vírové struktury, úplav, sekundární proudění, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita Eulerova turbínová rovnice a její aplikace na odstředivé stroje Obtékání a odpor těles, aerodynamika

Povinná literatura:

BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, N. N: Přenosové jevy. Praha: Academia, 1968, 800 s. DRÁBKOVÁ, S. a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4. JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles, Skripta VŠB-TU Ostrava, fak FMMI 2008, str. 108, ISBN 978-80-248-1911-2 Scripta electronica. 108 s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm Bláha,J., Brada,K.: Hydraulické stroje, SNTL Praha 1992, 752 s.

Doporučená literatura:

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM) LOJCJANSKIJ , L.G. Mechanika židkosti i gaza. Moskva, Nauka 1987, 940 s. NOSKIEVIČ, J.Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha 1990, 354 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: Student využívá základní obsah předmětu týkající se přenosu hmoty, hybnosti a deformace a dle konkrétního tématu dizertační práce jej rozvíjí do oblasti analytického nebo numerického řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.