338-0924/03 – Mechanika tekutin (MT-FMMI)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu: Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí studentů v oblasti vícerozměrného proudění nestlačitelných i stlačitelných tekutin v laminárním a především turbulentním režimu a na analytické metody řešení a možnosti numerického řešení. Zvláště u proudění stlačitelných tekutin je specifikován matematický model časově závislého problému. Významnou aplikací je řešení obtékání a odporu těles a interakce tekutiny s tuhým tělesem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní témata: Bilance hmoty a hybnosti, případně energie. Bilanční rovnice v integrálním a diferenciální tvaru, rovnice spojitosti, rovnice Navierova-Stokesova, věta o změně hybnosti Turbulence, Reynoldsova rovnice, korelace fluktuací rychlosti, spektrální analýza kinetické energie turbulence, rovnice disipace Mezní vrstva, rychlostní případně teplotní profily Přenos skaláru, modely turbulence a možnosti numerického řešení. Některé vybrané praktické úlohy. Stabilita proudění, vírové struktury, úplav, sekundární proudění, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita Eulerova turbínová rovnice a její aplikace na odstředivé stroje Obtékání a odpor těles, aerodynamika

Povinná literatura:

BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, N. N: Přenosové jevy. Praha: Academia, 1968, 800 s. DRÁBKOVÁ, S. a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4. JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles, Skripta VŠB-TU Ostrava, fak FMMI 2008, str. 108, ISBN 978-80-248-1911-2 Scripta electronica. 108 s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm Bláha,J., Brada,K.: Hydraulické stroje, SNTL Praha 1992, 752 s.

Doporučená literatura:

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM) LOJCJANSKIJ , L.G. Mechanika židkosti i gaza. Moskva, Nauka 1987, 940 s. NOSKIEVIČ, J.Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha 1990, 354 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ne..................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Bilance hmoty a hybnosti, případně energie. Bilanční rovnice v integrálním a diferenciální tvaru, rovnice spojitosti, rovnice Navierova-Stokesova, věta o změně hybnosti Turbulence, Reynoldsova rovnice, korelace fluktuací rychlosti, spektrální analýza kinetické energie turbulence, rovnice disipace Mezní vrstva, rychlostní případně teplotní profily Přenos skaláru, modely turbulence a možnosti numerického řešení. Některé vybrané praktické úlohy. Stabilita proudění, vírové struktury, úplav, sekundární proudění, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita Eulerova turbínová rovnice a její aplikace na odstředivé stroje Obtékání a odpor těles, aerodynamika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.