338-0929/01 – Modelování rozptylu emisí v mezní vrstvě atmosféry (MVA)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat znalostí v oblasti proudění v mezní vrstvě atmosféry a aplikovat metody numerického modelování při řešení komplexních dějů, které v ní probíhají.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Mezní vrstva atmosféry představuje systém, v němž se uplatňuje celá řada faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Modely rozptylu musí být tedy buď velmi zjednodušené nebo natolik komplexní, aby tyto složité děje umožnily postihnout. V rámci předmětu se studenti seznámí s ději probíhajícími v mezní vrstvě atmosféry a se současnými přístupy k modelování rozptylu znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry, s jejich podstatou, oblastí použití, výhodami i omezeními.

Povinná literatura:

1)BEDNÁŘ,J., ZIGMUNDA,O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Praha: Academia, 1985,245 s. 2)BUBNÍK,J., KEDER,J., MACOUN,J., Maňák,J.: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů "SYMOS 97"(Systém modelování stacionárních zdrojů)ČHMÚ Praha,EKOAIR Praha,1999. 3)KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 115 s. ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM.Dostupné z WWW:< http://www.338.vsb.cz/seznam.htm

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ,J.: Mechanika tekutin, Praha, SNTL 1987, 354 str. BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1909-9.Dostupné z WWW: <http://www.338.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezní vrstva atmosféry (definice, vlastnosti) 2.Stabilita v mezní vrstvě atmosféry, klasifikace stabilitních podmínek 3.Turbulence v atmosféře 4.Přístupy k modelování rozptylu znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry 5.Difúzní ( Gaussovské) modely (matematický základ modelu, vstupní meteorologické parametry pro difúzní model, omezení) 6.Dynamický model 7.Základní rovnice matematického modelu mezní vrstvy atmosféry 8.Základy numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic diferenčními metodami 9.Definice meteorologických podmínek v dynamickém modelu (vertikální profil rychlosti, teploty, turbulentních veličin) 10.Možnosti definování zdrojů znečištění 11.Modelování rozptylu znečištění v komplexním terénu 12.Využití GIS při numerickém modelování proudění a rozptylu v reálném terénu 13.Využití komerčních softwarových produktů pro výpočty rozptylových studií

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku