338-0929/01 – Modeling of Pollutant Dispersion in Atmosphere (MVA)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to gain knowledge of the flow in the atmospheric boundary layer and apply methods of numerical modeling in solving complex processes that take place in it.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Mezní vrstva atmosféry představuje systém, v němž se uplatňuje celá řada faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Modely rozptylu musí být tedy buď velmi zjednodušené nebo natolik komplexní, aby tyto složité děje umožnily postihnout. V rámci předmětu se studenti seznámí s ději probíhajícími v mezní vrstvě atmosféry a se současnými přístupy k modelování rozptylu znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry, s jejich podstatou, oblastí použití, výhodami i omezeními.

Compulsory literature:

STULL,B.R.: An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994, 666 s. Center for Chemical Process Safety of the American institute of Chemical Engineers: Guidlines for Use of Vapour Cloud Dispersion Models, 345 East 47th Street, New York, NY 10017, 1996, 271 str.

Recommended literature:

RODI, W.: Numerische Berechnung turbulenter Stromungen in Forschung und Praxis. Sonderforschungsbereich 210, Karlsruhe: TU, 1992, 245 p. HEWIT, G., F. et al. Prediction of Turbulent Flow. Cambridge University Press, 2005. 343 s. ISBN-13978-0-521-8389-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Mezní vrstva atmosféry (definice, vlastnosti) 2.Stabilita v mezní vrstvě atmosféry, klasifikace stabilitních podmínek 3.Turbulence v atmosféře 4.Přístupy k modelování rozptylu znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry 5.Difúzní ( Gaussovské) modely (matematický základ modelu, vstupní meteorologické parametry pro difúzní model, omezení) 6.Dynamický model 7.Základní rovnice matematického modelu mezní vrstvy atmosféry 8.Základy numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic diferenčními metodami 9.Definice meteorologických podmínek v dynamickém modelu (vertikální profil rychlosti, teploty, turbulentních veličin) 10.Možnosti definování zdrojů znečištění 11.Modelování rozptylu znečištění v komplexním terénu 12.Využití GIS při numerickém modelování proudění a rozptylu v reálném terénu 13.Využití komerčních softwarových produktů pro výpočty rozptylových studií

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner