338-0932/02 – Hydromechanika (HM-FBI)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s principy proudění tekutin a jejich aplikací na jednorozměrné potrubní systémy, dále budou schopni specifikovat hydrodynamická čerpadla v hydraulických obvodech, řešit neustálené proudění a hydraulický ráz v potrubním systému.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Zádkladní rovnice proudění tekutin, odvození Bernoulliho rovnice pro ideální a skutečnou tekutin Teorie strojů pro transport kapalin: čerpadla hydrodynamická, měrná energie, účinnost,Eulerova rovnice, ztráty v čerpadle, charakteristika, sací výška, čerpadlo při změně otáček,spolupráce čerpadel, měření čerpadel, čerpadla zvláštní, plynotlaká, mamutky, proudováčerpadla, jejich aplikace v požární technice, účinnost a charakteristiky. Potrubí a potrubní sítě, třecí a místní ztráty, potrubní sítě větvové a okruhové, algoritmizace výpočtu sítí, metoda Hardy-Cross. Vodní ráz a nestacionární proudění, matematický model a jeho řešení. Výpustná zařízení, teorie odstředivé trysky a její rozprašovací schopnost. Základy teorie SHZ.

Povinná literatura:

Kozubková, M a kol.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy, skripta, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2007, 182 str., ISBN 80-86634-53-1 INCROPERA, F., P. ET AL.. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0 (váz.)978-0-471-45728-2 (dotisk : váz.) WIDDEN, Martin. Fluid mechanics. Basingstoke: Macmillan, 1996. Foundations of engineering series. ISBN 0-333-51799-7. KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika 2003, el. skripta, VŠB Ostrava, 2003, 109 s. NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2 DRÁBKOVÁ, S. a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4.

Doporučená literatura:

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM) NOSKIEVIČ, J.Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha 1990, 354 str. JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles, Skripta VŠB-TU Ostrava, fak FMMI 2008, str. 108, ISBN 978-80-248-1911-2 Scripta electronica. 108 s. Dostupné z internetu: NEPRAŽ, F.; NEVRLÝ, J.; PEŇÁZ, V.; TŘETINA, K. Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Brno: BoschRexroth, 2002. 173 s. KOZUBKOVÁ, M. Simulace a modelování. Ostrava : Kat. hydromechaniky a hydraul. zařízení FS VŠB-TU Ostrava, 2009, Scripta electronica. 130 s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm ŠŤÁVA, P, KOZUBKOVÁ, M., ZAVŘEL, J.: Trysky pro rozprašování kapaliny především pro požární praxi. Sborník věd. prací VŠB Ostrava č. 1, 1991, roč. XXXVII, řada strojní a elektrotechnická

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška má dva základní okruhy. První otázka je zaměřena na základy mechaniky tekutin. Druhá otázka je zaměřena na problematiku řešenou v disertační práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie strojů pro transport kapalin: čerpadla hydrodynamická, měrná energie, účinnost,Eulerova rovnice, ztráty v čerpadle, charakteristika, sací výška, čerpadlo při změně otáček,spolupráce čerpadel, měření čerpadel, čerpadla zvláštní, plynotlaká, mamutky, proudováčerpadla, jejich aplikace v požární technice, účinnost a charakteristiky. Potrubí a potrubní sítě, třecí a místní ztráty, potrubní sítě větvové a okruhové, algoritmizace výpočtu sítí, metoda Hardy-Cross. Vodní ráz a nestacionární proudění, matematický model a jeho řešení. Výpustná zařízení, teorie odstředivé trysky a její rozprašovací schopnost. Základy teorie SHZ.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.