338-0936/05 – Servomechanismy (SMe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je hlubší znalost problematiky servomechanismů, než poskytuje inženýrské studium. Kromě analýzy dynamických vlastností servomechanismů se studují metody syntézy regulačního obvodu servomechanismu, zejména s ohledem na dynamickou stabilitu regulačního obvodu. V oblasti elektrohydraulických servomechanismů se studuje problematika vlivu pasivních odporů hydromotorů na dynamické chování servomechanismu v oblasti nízkých rychlostí (tzv. stick-slip).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu servomechanismy se doktorand seznámí s definicí, skladbou a typy servomechanismů, a podrobněji se zaměří na elektrohydraulické servomechanismy. Podrobně se bude zabývat konstrukcí, funkcí, statickými charakteristikami a dynamickými vlastnostmi jednotlivých členů elektrohydraulických servomechanismů : hydromotory, servoventily, snímači, regulátory. V oblasti dynamiky servomechanismů se podrobně seznámí se způsoby popisu dynamického chování členů servomechanismů, se simulačními programy na modelování dynamického chování servomechanismů, s metodami syntézy rychlostních a polohových servomechanizmů, s využitím počítačových metod při řešení úloh dynamické stability regulačních obvodů servomechanismů, s možnostmi zvýšení dynamické stability servomechanizmů.

Povinná literatura:

1. SOUČEK, P. Servomechanismy ve výrobních strojích. Praha: ČVUT v Praze, 2004. 210 s. ISBN 80-01-02902-6. 2. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. 3. BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina, Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.

Doporučená literatura:

1. EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p. 2. MURRENHOFF, H. Servohydraulik. Aachen, Shaker Verlag GmbH. 2012. 452 p. 3. DORF, R. C.; BISHOP, H. R. Modern Control Systems. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 2008. 1018 p. ISBN 978-0-13-245192-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace a vypracování projektu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice, druhy servomechanismů, typické znaky. 2. Elektrohydraulické servomechanismy. Obecné blokové schéma. 3. Součásti servomechanismů: konstrukce, funkce, statické charakteristiky: - hydrogenerátory, - hydromotory, - řídící šoupátko, - servoventily, - snímače, - regulátory. 4. Dynamické vlastnosti členů servomechanismů: - pohybové rovnice členů servomechanismů, - dynamické charakteristiky členů servomechanismů, - řešení soustavy pohybových rovnic (řešení soustavy D. R., obrazový přenos, frekvenční přenos). 5. Stabilita servomechanismů. 6. Stabilizace rychlostních servomechanismů. 7. Stabilizace polohových servomechanismů. 8. Simulace dynamického chování servomechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.