338-0939/01 – Hydraulické a pneumatické mechanismy strojů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je hlubší seznámení s teoretickými základy hydraulických a pneumatických mechanizmů, než se přednáší na magisterském studiu. Předmět je rozdělen do deseti tématických okruhů. V prvním okruhu se definují základní pojmy z teorie mechanizmů, provádí se rozdělení mechanizmů a definují se kriteria pro volbu mechanizmu. Druhý okruh se zabývá přenosem energie mechanizmem. Třetí okruh zkoumá statické a dynamické vlastnosti prvků hydraulických a pneumatických mechanizmů. Čtvrtý okruh se zabývá syntézou hydraulických a pneumatických mechanizmů. Pátý okruh se zabývá řízením parametrů hydraulických a pneumatických mechanizmů. Šestý okruh se zabývá optimalizací struktur hydraulických a pneumatických mechanizmů. Sedmý okruh se zabývá specifickými vlastnostmi pneumatických mechanizmů, včetně vlastností stlačeného vzduchu. Osmý okruh se zabývá strukturou hydraulických mechanizmů výrobních strojů. Devátý okruh se zabývá kombinovanými mechanizmy.

Povinná literatura:

1. Findeisen, D.-Findeisen, F. Ölhydraulik. Berlin-New York-London-Paris : Springer-Verlag, 1994. 765 s. ISBN 3-540-54465-8. 2. Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanismy. Praha : SNTL Praha, 1988. 272 s. 3. Kopáček, J. Pohony a převody. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1992. 171 s. 4. Kopáček, J. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. 5. Sivák, V. Projektování hydraulických systémů. Skriptum. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1990 6. Souček, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Skriptum. Praha : ČVUT v Praze, 1992. 158 s. 7. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999.158 s. ISBN 80-7078-620-5. Sigl,S.: Zpracovatelské stroje,Praha 1992,SNTL Čujan,Z.: Výrobní stroje a zařízení,Brno 1983,VUT Sigl,F.: Konstrukce zpracovatelských strojů,Praha 1969,1979,1983,ČVUT Stradiot,J.: Dynamika strojov,Bratislava 1991,Alfa Gonda,J.: Základy dymnamiky strojov,Bratislava 1969,Alfa Wilson,Ch.: Kinematics and Dynamics of Machinery,New York 1983 Brousil.J,: Vybrané statě z mechaniky výrobních strojů ,Praha 1979,SNTL Artobolevskij,I Teoria mechanizmov i mašin,Moskva 1975 Koževnikov,S.: Teoria mechanizmov i mašin,Moskva 1973 Kúmmel,F.: Elektrické pohony, úlohy a riešenia,Bratislava 1989,Alfa Matička, R.: Mechanizmy manipulátorů a robotů,Praha 1991,SNTL Prokeš,J.: Teorie automatů,Praha 1976,ČVUT Schwarz,W.: Industrieroboter,Berlin 1985,Verlag Technik Chvála,B.: Průmyslové roboty a manipulátory,Praha 1990,SNTL Prokeš,J.: Hydraulické mechanizmy,Praha 1975,ČVUT

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Mechanizmy a jejich rozdělení. Definice mechanizmu a přenosového systému. Rozdělení mechanizmů-podle druhu nositele energie, podle formy nebo modifikace přenášené energie, podle charakteru pohybu nositele energie, podle požadavků daných technologickým procesem. Porovnání různých druhů mechanizmu, výhody a nevýhody různých typů mechanismů. Základní kritéria pro volbu typu mechanismu ( výkon, přesnost přenosu parametrů, dynamika, úspora energie, rozměry, hmotnost, cena, prostředí, druh technologického procesu, ekologie, životnost, bezpečnost, spolehlivost ). 2 Přenos energie mechanizmem. Nositel energie. Formy a modifikace energie. Pohyb nositele energie. Přenos energie a odpory proti přenosu energie. Odpor proti pohybu, zrychlení a deformaci. Řazení odporů různého druhu. Vzájemný vztah odporů. Algebra přenosů. 3 Statické a dynamické vlastnosti prvků mechanismu a jejich charakteristiky. Vlastnosti prvků mechanizmu hydraulického, elektrického, pneumatického. Základní statické charakteristiky prvků mechanizmu-tuhost a poddajnost, citlivost. Charakteristické průběhy dynamického zatížení. Dynamické vlastnosti mechanizmu, dynamická analýza chování mechanizmu 4 Syntéza mechanismu pro různé druhy plošných a prostorových pohybů a typů zatížení. Posuvové mechanizmy, pohony s přímočarým a rotačním pohybem výstupního členu mechanizmu, převodové mechanizmy, servomechanizmy-tuhé, elektrické, pneumatické, hydraulické. Mechanizmy s převahou hmotového nebo silového zatížení. 5 Řízení a regulace výstupních parametrů mechanizmu. Řízení pohybové frekvence, řízení síly a momentu, řízení polohy, synchronizace motorů, proměnlivost parametrů nositelky energie a její vliv na přesnost přenosu parametrů, regulace výstupních parametrů mechanismu, proměnlivý převod mechanizmu. 6 Optimalizace struktury mechanismů a kritéria jejich optimalizace Optimalizační metody, kritéria optimalizace, optimalizace z hlediska energetického, optimalizace z hlediska cenového a hmotnostního, optimalizace z hlediska výkonového a přenosu energie optimální parametry přenosu. 7 Mechanizmy pneumatické. Vlastnosti stlačeného vzduchu. Přímočarý a rotační pohon. Řízení a regulace pneumatických pohonů. 8 Struktura hydraulických mechanizmů výrobních strojů a zkušebních zařízení. Hydraulické zkušební stendy-crash test, inverzní cresh test hydraulické systémy obráběcích strojů. 9 Kombinované mechanismy. Výhody kombinací různých typů mechanismů, kombinované převody (hydrostatický převod a mechanický převod řazený paralelně, kombinace tuhých a pneumatických mechanismů, pneumohydraulický mechanismus (aku – HG - HM), elektrohydraulické a mechanické servomechanismy se zpětnou vazbou, mechanismy se střídavým proudem kapaliny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.