338-0950/02 – Simulace a modelování tekutinových prvků a systémů (SimMod)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s matematickými modely, metodami simulace a modelováním hydraulických veličin (tlaku a průtoku) při proudění hydraulických kapalin hydraulickými prvky. Následně bude schopen sestavovat celé systémy z hydraulických a případně pneumatických, mechanických a elektrických prvků a řešit statické i dynamické chování takových systémů. Při řešení se využívá programový systém Matlab-Simulink-SimHydraulics (Pneumatics, Mechanics).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá matematickými metodami simulace proudění v tekutinových prvcích: --Numerické řešení jednoduchých obvodů RLC (obyčejných diferenciálních rovnic), použití programů Matlab-Simulink, Matlab-Simulink-SimHydraulics. -Aplikace Laplaceovy transformace na řešení obvodů RLC, frekvenční analýza, FFT metoda, přenosy, stabilita. -Řešení sloupce kapaliny a dalších hydraulických prvků modelem se soustředěnými parametry (T a PI článek). Řešení sloupce kapaliny modelem se spojitě rozloženými parametry. Experimentální vyšetřování dynamiky tekutinového obvodu, přechodových charakteristik a porovnání s matematickými modely. -Řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí, řešení pomocí Matlab-Simulink-SimHydraulics.

Povinná literatura:

ZÁRUBA,J.: Hydraulický ráz v soustavách potrubí. Studie ČSAV 17/84, ad 6 KOZUBKOVÁ, M., JABLONSKÁ, J. Modelování a simulace tekutinových systémů. Ostrava: VŠB-TU, 2017, 217 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>. ZYMÁK, V. Dynamika pulsujícího průtoku (Teorie, měření, aplikace, zkušenosti), Brno, PC-DIR Brno, 1994, 210s. ISBN 80-85895-00-5. MILLER, D., S. Internal Flow System, BHRA UK, 396 s., ISBN 0-947711-77-5 MATLAB User's Guide. The Mathworks, Inc., USA, www.mathworks.com

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2 ANGOT. A. Analýza lineárních obvodů a soustav, Praha: SNTL Praha. 819 s. 1971 KOZUBKOVÁ, M.: Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. VŠB-TU Ostrava 2009, 130 s., ISBN 978-80-248-2043-9. FluidSim, www.art-systems.de/www/site/en/fluidsim/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování seminární práce, ústní zkouška

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

ne...............................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Matematické metody simulace proudění v tekutinových prvcích. Numerické řešení jednoduchých obvodů RLC (obyčejných diferenciálních rovnic), použití programů Matlab-Simulink, Matlab-Simulink-SimHydraulics. Aplikace Laplaceovy transformace na řešení obvodů RLC, frekvenční analýza, FFT metoda, přenosy, stabilita. Řešení sloupce kapaliny a dalších hydraulických prvků modelem se soustředěnými parametry (T a PI článek). Řešení sloupce kapaliny modelem se spojitě rozloženými parametry. Experimentální vyšetřování dynamiky tekutinového obvodu, přechodových charakteristik a porovnání s matematickými modely. Řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí, řešení pomocí Matlab-Simulink-SimHydraulics.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.