339-0003/02 – Mechanics of Materials I (PP1)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 27+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aa

Teaching methods

Summary

OBORY: 23-07-30, 23-07, 23-15, -16, -19, -36, -40 - Pojem napeti, deformace, metoda rezu, Hookuv zakon, trhaci diagram. - Tah, tlak v pruzne oblasti, podminka pevnosti, deformace primych tyci, zakladni ulohy pro tah, tlak, staticky neurcite ulohy. - Rozbor napjatosti v bode telesa, normalova smykova napeti, zakon jedno- ose napjatosti, rovinna napjatost, prostorova napjatost. - Souvislost napeti a pretvoreni v obecnem bode telesa, Poissonuv zakon, zakon o superpozici deformace a napeti, napjatost prosteho smyku, pomer- na a absolutni zmena objemu. - Potencialni energie a deformace pri slozitem namahani a jeji slozky, Castiglianova veta. - Mezne stavy napjatosti. Teorie pevnosti, podminky krehkeho poruseni, podminky plasticity, podminky bezpecnosti. - Elementarni analyza prutu - tah, tlak, ohyb, krouceni, dimenzovani prutu, potencialni energie deformace u jednotlivych namahani. - Staticky neurcite ulohy, trimomentova veta, vyuziti energetickych metod. - Ramy, lomene nosniky, krive pruty. - Namahani nad mezi kluzu. - Slozena namahani: prostorovy ohyb, mimostredny tlak, jadro prurezu, ohyb a krouceni, tah a ohyb.

Compulsory literature:

Hajek,E.-Reif,P.-Valenta,F.: Pruznost a pevnost I, SNTL 1988 Hoschl,C.: Pruznost a pevnost ve strojnictvi, SNTL Praha Kuba,F.: Teorie pruznosti a vybrane aplikace Nemec,J.-Dvorak,J.-Hoschl,C.: Pruznost a pevnost ve strojirenstvi, SNTL Praha 1989

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.