339-0004/01 – Mechanics of Materials II (PP2)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC10 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 22+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aa

Teaching methods

Summary

OBORY: 23-07-0, 23-07-15, -16, -19, -36, -40 - Stav napjatosti, vliv posouvajici sily, Zuravskeho veta, Stredisko smyku. - Tenke krive pruty, tluste krive pruty, pruziny kroucene a ohybane. - Namahani nad mezi kluzu v tahu, tlaku, krouceni a ohybu. - Stabilita primych prutu, vzper a ohyb. - Tenkostenne nadoby. - Matematicka teorie pruznosti. - Tlustostenne nadoby se dnem a bez dna. Viceplastove nadoby. - Rotujici kotouce konstantni tloustky. Kotouce stejne pevnosti. - Zaklady teorie tenkych, osove symetrickych desek. Desky symetricky zatizene.Rotacni desky nesymentricky zatizene. - Volne krouceni tyci nekruhoveho prurezu, kombinovane namahani krutem, ohybem, tahem, tlakem. - Vruby a koncentrace napeti. - Unava. Metoda konecnych prvku. Krehke lomy. Mezni stavy. Tepelna namahani.

Compulsory literature:

Kuba,F.: Teorie pruznosti a vybrane aplikace, SNTL Praha, 1982 Nemec,J.-Dvorak,J.-Hoschl,C.: Pruznost a pevnost ve strojirenstvi - technicky pruvodce 69, SNTL Praha, 1989 Hajek,E.-Reif,P.-Valenta,F.: Pruznost a pevnost I, SNTL Praha, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.