339-0014/01 – Technická mechanika (TM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN30 prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Anotace

- Uvod do mechaniky. Zakladni pojmy a zakony statiky. Silove soustavy, nahrazeni a rovnovaha. - Ulozeni a rovnovaha teles. Vnitrni staticke ucinky. Teziste. Staticke reseni soustav teles, prutove soustavy. Pasivni odpory. - Kruhovy, primocary a krivocary pohyb bodu, vysetrovani drahy, rychlosti a zrychleni. Zaklady kinematiky teles. - Zakladni pojmy a zakony dynamiky. Pohybove rovnice primocareho a kruhoveho pohybu. DAlambertuv princip. Zakon o zmene hybnosti. Mechanicka prace a vykon. Momenty setrvacnosti. - Pusobeni sil na teleso, metoda rezu. Pojem napeti a deformace. Tahova trhaci zkouska a mechanicke vlastnosti materialu. Hookuv a Poissonuv zakon - Namahani na tah-tlak. Vypocet napeti a deformace, podminky pevnosti. Staticky neurcite ulohy. - Napjatost v bode telesa, druhy napjatosti. Extremy napeti pri rovinne napjatosti, Mohruv diagram. - Deformace pri viceose napjatosti. Obecny Hookuv zakon. Zmena objemu. Potencialni energie napjatosti. - Momenty setrvacnosti ploch, definice a zpusob vypoctu, extremy. - Napjatost prosteho smyku. Hookuv zakon pro smyk, energie napjatosti. Namahani na strih. - Krouceni prutu kruhoveho prurezu. Vypocet napeti a deformace, podminka pevnosti. Energie napjatosti pri krutu. - Rovinny ohyb primych prutu. Staticke reseni nosniku. Normalne napeti pri ohybu, podminka pevnosti. Energie napjatosti pri ohybu. - Deformace pri ohybu prutu. Diferencialni rovnice pruhybove cary. Castiglianova veta. Reseni staticky neurcitych nosniku. - Stabilita primych prutu namahanych tlakem. Kontrola stability v pruzne a plasticke oblasti.

Povinná literatura:

HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9. KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

cvičení: získání zápočtu (docházka, testy a dle potřeby také programy).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.