339-0014/01 – Technical Mechanics (TM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LEN30 prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach the students the basic procedures and methods applied for the solution of technical problems of strength and elasticity (i.e. mechanics of materials). To ensure the understanding of teaching problems. To apply the gained skills in practice.

Teaching methods

Summary

- Uvod do mechaniky. Zakladni pojmy a zakony statiky. Silove soustavy, nahrazeni a rovnovaha. - Ulozeni a rovnovaha teles. Vnitrni staticke ucinky. Teziste. Staticke reseni soustav teles, prutove soustavy. Pasivni odpory. - Kruhovy, primocary a krivocary pohyb bodu, vysetrovani drahy, rychlosti a zrychleni. Zaklady kinematiky teles. - Zakladni pojmy a zakony dynamiky. Pohybove rovnice primocareho a kruhoveho pohybu. DAlambertuv princip. Zakon o zmene hybnosti. Mechanicka prace a vykon. Momenty setrvacnosti. - Pusobeni sil na teleso, metoda rezu. Pojem napeti a deformace. Tahova trhaci zkouska a mechanicke vlastnosti materialu. Hookuv a Poissonuv zakon - Namahani na tah-tlak. Vypocet napeti a deformace, podminky pevnosti. Staticky neurcite ulohy. - Napjatost v bode telesa, druhy napjatosti. Extremy napeti pri rovinne napjatosti, Mohruv diagram. - Deformace pri viceose napjatosti. Obecny Hookuv zakon. Zmena objemu. Potencialni energie napjatosti. - Momenty setrvacnosti ploch, definice a zpusob vypoctu, extremy. - Napjatost prosteho smyku. Hookuv zakon pro smyk, energie napjatosti. Namahani na strih. - Krouceni prutu kruhoveho prurezu. Vypocet napeti a deformace, podminka pevnosti. Energie napjatosti pri krutu. - Rovinny ohyb primych prutu. Staticke reseni nosniku. Normalne napeti pri ohybu, podminka pevnosti. Energie napjatosti pri ohybu. - Deformace pri ohybu prutu. Diferencialni rovnice pruhybove cary. Castiglianova veta. Reseni staticky neurcitych nosniku. - Stabilita primych prutu namahanych tlakem. Kontrola stability v pruzne a plasticke oblasti.

Compulsory literature:

FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203. (vyjde koncem roku 2008)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

cvičení: získání zápočtu (docházka, testy a dle potřeby také programy).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner