339-0022/01 – Teorie pružnosti ()

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Leo Václavek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC10 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1.Geometrie polohových změn a deformace tělesa. Rovnice geometrie deformací v kartézských souřadnicích. Tenzor přetvoření Transformace geometrickodeformačních rovnic do křivo- čarých ortogonálních souřadnic. Rovnice kompatibility. 2.Napětí a napjatost. Tenzor napjatosti. Mohrovo zobrazení napjatosti. Diferenciální rovnice rovnováhy v kartézských souřadnicích a jejich transformace do křivočarých ortogonálních souřadnic. 3.Fyzikální závislost mezi napětím a deformací. Anizotropní materiál, izotropní materiál. 4.Základní rovnice teorie pružnosti a metody jejich řešení. 5.Rovinná napjatost a rovinná deformace. Základní rovnice rovinného pro- blému v kartézských souřadnicích, v polárních souřadnicích. 6.Airyova funkce napětí. Některé úlohy rovinné pružnosti v pravoúhlých souřadnicích. Řešení vyjádřením funkce napětí ve tvaru polynomu. Ře- šení rovinné úlohy pomocí trigonometrických řad. 7.Funkce napětí v polárních souřadnicích. Některé úlohy rovinné pružnosti řešené v polárních souřadnicích. Osově symetrické rozložení napětí. 8.Osově souměrná úloha v cylindrických souřadnicích. 9.Základní rovnice pro teplotní elasticitu. Řešení teplotních pnutí ve vybraných případech.

Povinná literatura:

1. Servít,R.-Doležalová,E-Crha,M: Teorie pružnosti a plasticity 1 a 2 SNTL, Praha 1981,1984 2. Reif,P.: Základy matematické teorie pružnosti, Skriptum ČVUT, Praha 1980 3. Němec,J.-Dvořák,J.-Hoschl,C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, SNTL Praha 1989 4. Reif,P.: Teplotní napětí, Skriptum ČVUT, Praha 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku