339-0023/01 – Metoda konečných prvků I ()

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
LEN30 prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Maticová algebra, transformace kartézských vektorů a tenzorů. 2. Základní rovnice teorie pružnosti - rovnice rovnováhy, geometricko-defor- mační vztahy, rovnice kompatibility, fyzikální rovnice, okrajové podmínky, dualita řešení. 3. Potenciální energie deformace, variační principy. 4. Ritzova metoda, řešení prutových soustav pomocí principu virtuálních posunutí. 5. MKP - úvod, postup analýzy pomocí MKP, dělení kontinua na prvky. 6. Analýza jednorozměrného prvku, hermitovský prvek. 7. Nosníkový prvek, roštový prvek. 8. Analýza trojúhelníkového rovinného prvku. 9. Přirozené souřadnice, izoparametrické prvky, plošné souřadnice na rovinných trojúhelníkových prvcích. 10.Bilineární čtyřúhelníkový prvek. 11.Vektory transformovaných zatížení. Numerická integrace. 12.Analýza konstrukce, globální matice tuhosti a hmotnosti. 13.Vybrané problémy z MKP - kroucení masivních průřezů. 14. -

Povinná literatura:

1. Servít,R.-Doležalová,E.-Crha,M.: Teorie pružnosti a plasticity 1 a 2 SNTL, Praha 1981, 1984 2. Valenta,J.-Němec,J.-Ulrych,E.: Novodobé výpočty tuhosti a pevnosti ve strojírenství, SNTL 1975 3. Okrouhlík,M.: Technická mechanika II, Skriptum ČVUT, 1984 4. Dhatt,G.-Touzot,G.: The Finite Element Method Displey, John Wiley and Sons, New York 1984 5. Bittnar,Z.-Šejnoha,J.: Metoda konečných prvků, Skriptum ČVUT,Praha 1991 6. Němec,J.-Dvořák,J.-Hoschl,C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, SNTL Praha 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku