339-0024/01 – Experimentální metody v mechanice (EMM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Macura, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Macura, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN05 Ing. Jiří Kaňák, Ph.D.
MAC39 prof. Ing. Pavel Macura, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Problematika měření a experimentu. Elektrická měření neelektrických veličin. Analogové a digitální zpracování měřeného signálu. Základní pojmy a veličiny v experimentální mechanice a jejich měření. Snímače mechanického kmitání mechanických veličin. Základní pojmy a veličiny v akustice a jejich měření.

Povinná literatura:

Janíček,P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989 Půst,L.: Experimentální metody v dynamice. ČVUT Praha 1981 Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava 2001 Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie experimentu 2. Základy teorie a realizace měřicích metod 3. Dynamika strojů, identifikace soustav, dynamické vyvažování rotorů 4. Akustika 5. řešení úloh s využitím analýzy signálu – použití A/D převodníků, použití dvoukanálového analyzátoru 6. Základy technické diagnostiky, vibrodiagnostika, akustická diagnostika 1/ Princip rovinné fotoelasticimetrie, potřené zákony z fyziky a optiky. 2/ Polariskop s přímkově polarizovaným světlem – vznik a definice izoklin. 3/ Polariskop s kruhově polarizovaným světlem – vznik a definice izochromat. 4/ Definice a konstrukce izostatických a kluzových čar. 5/ Metody určení konstanty optické citlivosti modelových materiálů. 6/ Separace hlavních napětí – metoda rozdílu smykových napětí. 7/ Prostorová fotoelasticimetrie – zmrazovací metoda. 8/ Princip a použití reflexní fotoelasticimetrie. 9/ Tenzometrie – princip metody a základní typy tenzometrů. 10/ Můstková zapojení tenzometrů a teplotní kompenzace. 11/ Vyhodnocení napětí z tenzometrických růžic. 12/ Tenzometrické snímače sil, kroutících momentů, tlaků, tenzometrické váhy aj. 13/ Měření zbytkových napětí – odvrtávací metoda. 14/ Metoda moiré, fotoplasticita, metoda souřadných sítí. 15/ Metoda křehkých laků, metoda termální emise.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku