339-0027/01 – Elastic Stability of Systems (StPS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Rostislav Kubala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB25 Ing. Rostislav Kubala, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

h

Teaching methods

Summary

Stabilita přímých prutů,základní rovnice a jejich rozbor. Vlivy působící na velikost kritické síly. Stabilita neprizmatických tyčí. Stabilita vinutých válcových pružin. Stabilita tenkých desek. Stabilita kruhových oblouků a prstenců zatížených vnějším přetlakem.Přibližné metody řešení stability.Metoda počátečních parametrů a přenosových matic.

Compulsory literature:

Puchmajer,P.: Stabilita pružných soustav,ČVUT Praha 1987 Šejnoha,J., Bittnarová,J.: Pružnost, pevnost, plasticita I,ČVUT Praha 1984 Šejnoha,J., Bittnarová,J.: Pružnost, pevnost, plasticita II,ČVUT Praha 1989

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner