339-0028/01 – Teorie plasticity (TP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Rovnice matematické teorie pružnosti. Úvod do teorie plasticity. 2. Napětí na obecně skloněné rovině. Intenzita napětí, vyhledání hlavních napětí, určení polohy hlavních rovin. 3. Střední normálové a střední smykové napětí. Tenzor napětí, deviátor napětí, kulový tenzor napětí a jejich invarianty. 4. Deformační stav. Lineární a logaritmické deformace. Určení hlavních deformací, poloha hlavních rovin. 5. Intenzita napětí, intenzita deformace, intenzita rychlosti deformace. Fyzikální rovnice v plastické oblasti.Typy konstitučních rovnic. 6. Pracovní diagram a pružné a plastické oblasti, jeho experimentální určení s užitím tahové, krutové a pěchovací zkoušky. 7. Mezní deformace, koeficient napěťového stavu a diagramy mezní plasticity. Fyzikální podstata plastických deformací. 8. Lomy. Konstituční rovnice a mezní deformace. 9. Aproximace změřených závislostí. Víceparametrická regrese. 10. Jev tvarové nestability při rozvoji plastické deformace. 11. Prutové soustavy - i staticky neurčité - v plastické oblasti. Rovinný ohyb - postup při řešení napětí. 12. Tenkostěnná trubka při plastické deformaci. 13. Kulová nádoba. 14. Nové poznatky v hodnocení krutové zkoušky.

Povinná literatura:

1. Němec,J.-Dvořák,J.-Hoschl,C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví TP 66, Praha 1989. 2. Kratochvíl,P.-Lukáč,P.-Sprušil,B.: Úvod do Fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984. 3. Szczepinski,W a kol.: Experimental Methods in Mechanics of Solids, PWN Warszawa, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990. 4. Fuxa,J.: Příspěvek ke kvantitativnímu určení mezních stavů proporcio- nálně zatěžovaných materiálů. Kandid. disert. práce, Dobrá 1986. 5. Mrázik,A.-Škaloud,M.-Tocháček,M.: Plastic Design of Steel Structures - John Wiley and Sons - New York, Chichoster, Brisbane, Toronto- 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku