339-0301/01 – Pružnost a pevnost (PaP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FRY72 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
HAL22 doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
VAC10 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. [2] KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9. [3] KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. [4] LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.

Doporučená literatura:

[7] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988. [8] KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385. [9] LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1. [10] MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976. [11] PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964. [12] SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210. [13] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [14] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [15] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0. [16] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [17] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9. LZE POUŽÍT RŮZNÉ SKRIPTA, UČEBNICE I INTERNETOVÉ PODKLADY Z JINÝCH ŠKOL !!!

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0312 STAT Statika Povinná
714-0367 MII Matematika II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Působení sil na těleso. Předpoklady řešení úloh v pružnosti a pevnosti. Definice deformace a napětí, metoda řezu. 2. Zkouška tahem a mechanické vlastnosti materiálu.Hookeův zákon. Poissonův zákon. Saint–Venantův princip. 3. Podmínka pevnosti při namáhání tahem a tlakem. Vliv vlastní tíhy. Prut stejné pevnosti v tahu. 4. Výpočet deformace při namáhání tahem a tlakem. Vliv vlastní tíhy. Staticky neurčité úlohy při namáhání tahem a tlakem. 5. Rovinná napjatost. Složky napětí v obecně skloněném řezu při rovinné napjatosti. Pravidlo o sdruženosti smykových napětí.Určení hlavních napětí a polohy hlavních os při rovinné napjatosti. Znázornění rovinné napjatosti Mohrovým diagramem. 6. Tříosá napjatost. Tři hlavní Mohrovy kružnice. Maximální smykové napětí při trojosé napjatosti.Deformace při trojosé napjatosti, rozšířený Hookeův zákon, změna objemu.Deformační energie při jednoosém a trojosém stavu napjatosti. Hustota deformační energie pro změnu tvaru a pro změnu objemu. 7. Kvadratické momenty (momenty setrvačnosti) ploch. Steinerova věta.Výpočet kvadratických momentů k pootočeným osám. Hlavní kvadratické momenty a poloha hlavních centrálních os průřezu. 8. Napjatost prostého smyku. Hookeův zákon pro prostý smyk. Deformační energie při prostém smyku. 9. Hypotézy pevnosti pro materiál v tvárném stavu.Hypotézy pevnosti pro materiál v křehkém stavu. 10. Rovinný ohyb přímého nosníku. Vnitřní silové účinky. Schwedlerova věta. 11. Rozložení normálových napětí při prostém ohybu. Předpoklady řešení, odvození vzorců pro výpočet napětí a pro křivost nosníku. 12. Návrh a posouzení průřezu ohýbaného nosníku. Průřezové moduly jednoduchých obrazců.Deformační energie při ohybu. 13. Složky deformace při ohybu. Diferenciální rovnice průhybové čáry. 14. Použití diferenciální rovnice průhybové čáry pro výpočet deformací přímých nosníků. (Analytická metoda řešení deformací.) 15. Castiglianova věta.Použití Castiglianovy věty pro výpočet deformací přímých a lomených nosníků. 16. Výpočet reakcí staticky neurčitě uložených přímých a lomených nosníků. Všeobecné zásady řešení. Příklad řešení s použitím Castiglianovy věty. 17. Smyková napětí od posouvající síly při ohybu. Žuravského věta. 18. Prostý krut tyče kruhového průřezu, výpočet napětí a deformace. 19. Podmínka pevnosti a podmínka tuhosti zkrucované tyče kruhového a mezikruhového průřezu. 20. Graficko-analytická (Mohrova) metoda řešení deformace nosníků. 21. Řešení reakcí staticky neurčitě uložených nosníků pomocí třímomentové rovnice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku