339-0301/03 – Pružnost a pevnost (PaP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
BAJ0013 Ing. Vojtěch Bajtek
BEL185 Ing. Radomír Bělík, Ph.D.
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková
MIC587 Ing. Šárka Michenková, Ph.D.
PEC204 Ing. Luboš Pečenka, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
SEJ019 Ing. František Sejda
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
THE025 Ing. Günther Theisz, Ph.D.
VAC10 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. [2] KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9. [3] KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. [4] LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.

Doporučená literatura:

[7] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988. [8] KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385. [9] LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1. [10] MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976. [11] PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964. [12] SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210. [13] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [14] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [15] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0. [16] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [17] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9. LZE POUŽÍT RŮZNÉ SKRIPTA, UČEBNICE I INTERNETOVÉ PODKLADY Z JINÝCH ŠKOL !!!

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

S přesnými požadavky jsou studenti seznámeni ve cvičeních.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0312 STAT Statika Povinná
714-0367 MII Matematika II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předpoklady řešení úloh pružnosti a pevnosti. Kvadratické momenty průřezu. Kvadratické momenty k rovnoběžně posunutým osám. Steinerova věta. 2. Kvadratické momenty k pootočeným osám. Hlavní centrální kvadratické momenty průřezu. Konstrukce Mohrovy kružnice pro stanovení hlavních kvadratických momentů průřezu. 3. Namáhání tahem a tlakem. Tahová zkouška materiálu. Vnitřní silové účinky. Hookeův zákon, Poissonův zákon. Výpočet napětí a deformace. Pruty konstantního průřezu, pruty proměnného průřezu, prut stejné pevnosti v tahu. 4. Namáhání tahem a tlakem. Výpočet napětí a deformace při uvažování vlastní tíhy. Řešení staticky neurčitých úloh. 5. Teorie napjatosti. Základní případy napjatosti. Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost. Hypotézy pevnosti. 6. Napjatost prostého smyku. Hookeův zákon pro prostý smyk. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu. Řešení staticky neurčitých úloh. Aplikace na příkladech. 7. Rovinný ohyb přímých nosníků. Vnitřní silové účinky, posouvající síla a ohybový moment. Schwedlerova věta. Aplikace na příkladech. 8. Výpočet normálových napětí při namáhání ohybem. Složky deformace při ohybu. Diferenciální rovnice průhybové čáry. Analytická metoda řešení deformací. 9. Potenciální energie při namáhání ohybem. Castiglianova metoda. Výpočet složek deformace. Aplikace na příkladech. 10. Výpočet reakcí staticky neurčitých nosníků. Řešení pomocí analytické a Castiglianovy metody. Aplikace na příkladech. 11. Stabilita přímých prutů. Eulerovo a Tetmajerovo řešení kritické vzpěrné síly. 12. Složené namáhání. Prostorový ohyb. Výpočet napětí, poloha neutrálné osy, směr výsledného průhybu. Ohyb a kroucení, podmínky pevnosti, redukovaný moment. 13. Výpočet napětí a deformací lomených nosníků a rámů a tenkých křivých prutů. Staticky určité úlohy; staticky neurčité úlohy. 14. Shrnutí základních rovnic matematické teorie pružnosti. Úvod do numerického řešení úloh pružnosti. 21. Řešení reakcí staticky neurčitě uložených nosníků pomocí třímomentové rovnice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  5
                2 Písemka Písemka 10  5
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 31  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok