339-0302/01 – Pružnost a pevnost II (PaP2)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
LEN30 prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
VAC10 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti úvodního kurzu pružnosti a pevnosti. Seznamuje s výpočty napěťově-deformačních stavů a se způsoby dimenzování základních tvarů strojních částí namáhaných staticky. Předmět seznamuje s výpočty smykových napětí při ohybu, s dimenzováním při kombinovaném namáhání. Probírá stabilitu přímých prutů, únosnost tenkostěnných nádob. Seznamuje se základy matematické teorie pružnosti. Probírá výpočty tlustostěnných nádob a rotujících kotoučů, rotačně symetrických desek i kroucení prutů obecného průřezu.

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7 [2] LENERT,J. Pružnost a pevnost I. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 142 s. ISBN 80-7078-392-3 [3] LENERT,J. Pružnost a pevnost II. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 174 s. ISBN 80-7078-572-1 [4] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F. Pružnost a pevnost I.. Praha : SNTL, 1988.429 s. [5] TREBUŇA,F.-ŠIMČÁK,F.-JURICA,V. Pružnost a pevnost I..VIENALA, Košice 2000. S.302 s. ISBN 80-7099-477-9 [6] TREBUŇA,F.-JURICA,V.-ŠIMČÁK,F. Pružnost a pevnost II..VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9 [7] HÁJEK, E., REIF, P., VALENTA, F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988 [8] MIROLJUBOV, I., N. a kolektiv: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [9] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HOSCHEL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, TP 66, SNTL Praha, 1989 [10] KUBA, F.: Teorie pružnosti a vybrané aplikace, SNTL/ALFA 1982

Doporučená literatura:

TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
339-0301 PaP Pružnost a pevnost Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základních poznatků z PP. Složená namáhání. 2. Lomené nosníky, křivé pruty. Slabě zakřivené křivé pruty (staticky určité a neurčité křivé pruty). 3 .Silně zakřivené křivé pruty. 4. Stabilita přímých prutů namáhaných tlakem. Vzpěr a ohyb. 5. Tenkostěnné nádoby. Rozbor napjatosti v bodě tělesa. 6. Složky přetvoření tělesa, fyzikální rovnice s přihlédnutím k teplotním namáháním. 7. Základy matematické teorie pružnosti. Dualita v postupu řešení úloh pružnosti, okrajové podmínky. Funkce napětí. 8. Silnostěnné nádoby. 9. Víceplášťové nádoby. Rotující kotouče. 10. Nalisovaná spojení rotačně symetrických úloh. Odstupňované kotouče. 11. Rotačně symetrické desky. 12. Kroucení prutů obecného průřezu. 13. Stokesova věta. Membránová analogie 14. Kroucení prutů tenkostěnných průřezů. Eliptický průřez. Obdélníkový průřez.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 14  0 3
                Písemka Písemka 14  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 31  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní