339-0305/01 – Experimentální metody v mechanice (EMM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 15+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače. Problematika měření a experimentu. Elektrická měření neelektrických veličin. Analogové a digitální zpracování měřeného signálu. Základní pojmy a veličiny v experimentální mechanice a jejich měření. Základní pojmy a veličiny v akustice a jejich měření.

Povinná literatura:

[1]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001 [2]Janíček,P.: Technický experiment, VÚT Brno,1989 [3]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody,ČSAV Praha 1959 [4]Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt [5]Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s

Doporučená literatura:

[1]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001 [2]Janíček,P.: Technický experiment, VÚT Brno,1989 [3]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody,ČSAV Praha 1959 [4]Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s [5]Vlk, M, a kol.: Experimentální mechanika, Brno, 2003, 147s [6]Stefänescu, D.: Handbook of force transducers: principles and components, Springer, Německo, 2011, 612s [7]Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň, Západočeská univerzita, 2004, 130s [8]Němec, J.: Odporové tenzometry v praxi, SNTL, Praha, 1967, 174s

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Princip rovinné fotoelasticimetrie, potřené zákony z fyziky a optiky. 2/ Polariskop s přímkově polarizovaným světlem – vznik a definice izoklin. 3/ Polariskop s kruhově polarizovaným světlem – vznik a definice izochromat. 4/ Definice a konstrukce izostatických a kluzových čar. 5/ Metody určení konstanty optické citlivosti modelových materiálů. 6/ Separace hlavních napětí – metoda rozdílu smykových napětí. 7/ Prostorová fotoelasticimetrie – zmrazovací metoda. 8/ Princip a použití reflexní fotoelasticimetrie. 9/ Tenzometrie – princip metody a základní typy tenzometrů. 10/ Můstková zapojení tenzometrů a teplotní kompenzace. 11/ Vyhodnocení napětí z tenzometrických růžic. 12/ Tenzometrické snímače sil, kroutících momentů, tlaků, tenzometrické váhy aj. 13/ Měření zbytkových napětí – odvrtávací metoda. 14/ Metoda moiré, fotoplasticita, metoda souřadných sítí. 15/ Metoda křehkých laků, metoda termální emise. 1. Měření a technický experiment 2. Analogové a digitální zpracování signálu, A/D převodníky 3. Měření mechanických veličin, snímače mechanického kmitání 4. Základy dynamiky strojů, identifikace soustav atd. 5. Základy technické akustiky, úvodní akustická měření

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.