339-0305/02 – Experimentální metody v mechanice (EMM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače. Problematika měření a experimentu. Elektrická měření neelektrických veličin. Analogové a digitální zpracování měřeného signálu. Základní pojmy a veličiny v experimentální mechanice a jejich měření. Základní pojmy a veličiny v akustice a jejich měření.

Povinná literatura:

[1]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001 [2]Janíček,P.: Technický experiment, VÚT Brno,1989 [3]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody,ČSAV Praha 1959 [4]Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt [5]Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s

Doporučená literatura:

[1]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001 [2]Janíček,P.: Technický experiment, VÚT Brno,1989 [3]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody,ČSAV Praha 1959 [4]Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s [5]Vlk, M, a kol.: Experimentální mechanika, Brno, 2003, 147s [6]Stefänescu, D.: Handbook of force transducers: principles and components, Springer, Německo, 2011, 612s [7]Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň, Západočeská univerzita, 2004, 130s [8]Němec, J.: Odporové tenzometry v praxi, SNTL, Praha, 1967, 174s

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Princip rovinné fotoelasticimetrie, potřené zákony z fyziky a optiky. 2/ Polariskop s přímkově polarizovaným světlem – vznik a definice izoklin. 3/ Polariskop s kruhově polarizovaným světlem – vznik a definice izochromat. 4/ Definice a konstrukce izostatických a kluzových čar. 5/ Metody určení konstanty optické citlivosti modelových materiálů. 6/ Separace hlavních napětí – metoda rozdílu smykových napětí. 7/ Prostorová fotoelasticimetrie – zmrazovací metoda. 8/ Princip a použití reflexní fotoelasticimetrie. 9/ Tenzometrie – princip metody a základní typy tenzometrů. 10/ Můstková zapojení tenzometrů a teplotní kompenzace. 11/ Vyhodnocení napětí z tenzometrických růžic. 12/ Tenzometrické snímače sil, kroutících momentů, tlaků, tenzometrické váhy aj. 13/ Měření zbytkových napětí – odvrtávací metoda. 14/ Metoda moiré, fotoplasticita, metoda souřadných sítí. 15/ Metoda křehkých laků, metoda termální emise.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku