339-0315/02 – Únava materiálu (UM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit budoucí výpočtáře se základními poznatky týkající se únavy materiálu. V úvodních přednáškách jsou studenti seznámeni se základy lineární elastické lomové mechaniky; v dalším studiu je pozornost věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1.Iniciátory lomů těles.Pojem konstrukční a strukturní vrub. 2. Napjatost v okolí konstrukčních vrubů. Teoretický součinitel napětí, poměrný a bezrozměrný gradient napětí. 3. Lineárně-elastické řešení napjatosti před čelem trhliny 4. Faktor intenzity napětí, výpočet pro jednotlivé zátěžné módy 5. Křehký lom. Základní mechanické vlastnosti materiálů. 6. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Kriterium faktoru intenzity napětí, Griffithovo kriterium, Sihovo kriterium. 7. Únavový lom. Wohlerův diagram. 8. Únavové křivky. Faktory ovlivňující mez únavy. 9. Vliv středního napětí na únavovou pevnost. Smyčkové diagramy 10. Vliv vrubu na mez únavy. Součinitel vrubu. 11. Únava materiálu při víceosé napjatosti. 12. Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy při kombinovaném namáhání 13. Přístupy pro predikci životnosti ve vysokocyklové únavě. Přehled modulů k únavě. 14. Únava materiálu při teplotním namáhání.

Povinná literatura:

[1]KUČERA,J. Úvod do mechaniky lomu. Nestabilní lom ocelových těles při statickém a dynamickém zatěžování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,0006. 297 s. ISBN 80-248-1268-1 [2]KUČERA,J. Stručný úvod do mechaniky lomu. II část. Únava materiálu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1994. 107s. ISBN 80-7078-244-7

Doporučená literatura:

ZEMÁNKOVÁ,J. Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1981.123 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, řešení příkladů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Iniciátory lomů těles.Pojem konstrukční a strukturní vrub. 2. Napjatost v okolí konstrukčních vrubů. Teoretický součinitel napětí, poměrný a bezrozměrný gradient napětí. 3. Lineárně-elastické řešení napjatosti před čelem trhliny 4. Faktor intenzity napětí, výpočet pro jednotlivé zátěžné módy 5. Křehký lom. Základní mechanické vlastnosti materiálů. 6. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Kriterium faktoru intenzity napětí, Griffithovo kriterium, Sihovo kriterium. 7. Únavový lom. Wohlerův diagram. 8. Únavové křivky. Faktory ovlivňující mez únavy. 9. Vliv středního napětí na únavovou pevnost. Smyčkové diagramy 10. Vliv vrubu na mez únavy. Součinitel vrubu. 11. Únava materiálu při víceosé napjatosti. 12. Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy při kombinovaném namáhání 13. Přístupy pro predikci životnosti ve vysokocyklové únavě. Přehled modulů k únavě. 14. Únava materiálu při teplotním namáhání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku