339-0504/01 – Experimentální metody v mechanice (ExM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
MAC39 prof. Ing. Pavel Macura, DrSc.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska experimentální mechaniky. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače Měření dalších veličin v experimentální mechanice a jejich využití v technické praxi. Dvoukanálový analyzátor. Další pojmy a veličiny v akustice, jejich měření a využití. Snímače a přístroje pro měření akustických veličin.

Povinná literatura:

[1]Nový,R.: Hluk a chvění, ES ČVUT Praha 1995 [2]Smetana,C - kol.: Hluk a vibrace. Měření a hodnocení.,Sdělovací technika Praha 1998 [3]Janíček,P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989 [4]Půst,L.: Experimentální metody v dynamice. ČVUT Praha 1981 [5]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava 2001 [6]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959 [7]Miláček,S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, ES ČVUT Praha 2001

Doporučená literatura:

[1]Nový,R.: Hluk a chvění, ES ČVUT Praha 1995 [2]Smetana,C - kol.: Hluk a vibrace. Měření a hodnocení.,Sdělovací technika Praha 1998 [3]Janíček,P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989 [4]Půst,L.: Experimentální metody v dynamice. ČVUT Praha 1981 [5]Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava 2001 [6]Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959 [7]Miláček,S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, ES ČVUT Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popis a vyhodnocování kmitavých dějů 2. Dynamika strojů, dynamické vyvažování rotorů, pružné ukládání strojů 3. Analýza signálu, dvoukanálový analyzátor 4. Akustika 5. Základy technické diagnostiky, vibrodiagnostika, akustická diagnostika 6. Opakování základů fotoelasticimetrie, vyhodnocení napětí v celém objemu modelu – metoda integrace podél izostat, metoda rozdílu hlavních napětí. 7. Praktické aplikace fotoelasticimetrických měření, prostorová fotoelasticimetrie. 8.Opakování základů tenzometrie, tenzometrické měření a jejich provozní aplikace, Tenzometrické snímače sil, hmotnosti , zrychlení aj. 9.Metoda křehkých laků 10.Vizioplastická metoda – vyhodnocení v oblasti plastických deformací, 11.Metoda moiré – její použití v oblasti pružných i plastických deformací a napětí metodou postupného přibližování. 12.Metoda termální emise. Exkurse v oblasti použití měření a snímačů v hutních provozech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku