339-0512/02 – Pružnost a pevnost ve strojírenství (PaPvS)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti pružnosti a pevnosti. Seznamuje s výpočty napěťově-deformačních stavů a se způsoby dimenzování základních tvarů strojních částí namáhaných staticky. Podává přehled o výpočtech strojních součásti v oblasti creepových namáhání. Předmět dále seznamuje s výpočty smykových napětí při ohybu, zabývá se dimenzováním při kombinovaném namáhání. Probírá stabilitu přímých prutů, hodnotí únosnost tenkostěnných a tlustostěnných nádob, rotujících kotoučů a rotačně symetrických desek. Seznamuje se základy matematické teorie pružnosti

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7 [2] LENERT,J. Pružnost a pevnost I. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 142 s. ISBN 80-7078-392-3 [3] LENERT,J. Pružnost a pevnost II. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 174 s. ISBN 80-7078-572-1 [4] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F. Pružnost a pevnost I.. Praha : SNTL, 1988.429 s. [5] TREBUŇA,F.-ŠIMČÁK,F.-JURICA,V. Pružnost a pevnost I..VIENALA, Košice 2000. S.302 s. ISBN 80-7099-477-9 [6] TREBUŇA,F.-JURICA,V.-ŠIMČÁK,F. Pružnost a pevnost II..VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9 [7] HÁJEK, E., REIF, P., VALENTA, F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988 [8] MIROLJUBOV, I., N. a kolektiv: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [9] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HOSCHEL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, TP 66, SNTL Praha, 1989 [10] KUBA, F.: Teorie pružnosti a vybrané aplikace, SNTL/ALFA 1982

Doporučená literatura:

TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

(P – přednáška, C – cvičení) P1 – Opakování: momenty setrvačnosti složených ploch, řešení úloh staticky neurčitých v ohybu, kritéria pevnosti. C1 – Úlohy staticky neurčité v ohybu P2 – Napětí od posouvající síly, středisko smyku C2 - Momenty setrvačnosti složených ploch. P3 – Složená namáhání - Prostorový ohyb, kroucení a ohyb, ohyb a tah/tlak C3 - Napětí od posouvající síly, středisko smyku P4 – Složená namáhání – kroucení a tah/tlak, mimostředný tlak, jádro průřezu C4 - Složená namáhání - Prostorový ohyb, kroucení a ohyb, ohyb a tah/tlak P5 – Vzpěr – Eulerovo řešení, Tetmajerova aproximace C5 - Složená namáhání - kroucení a tah/tlak, mimostředný tlak, jádro průřezu P6 – Vzpěr a ohyb. Tenkostěnné nádoby. C6 - Vzpěr – Eulerovo řešení , Tetmajerova aproximace P7 – Tlustostěnné nádoby – napjatost, deformace, přemístění, dimenzování. C7 - Tenkostěnné nádoby. P8 – Tlustostěnné nádoby složené, optimalizace z hlediska únosnosti. C8 –Tlustostěnné nádoby. P9 – Rotující kotouče konstantní tloušťky. Kotouč stejné pevnosti. C9 – Tlustostěnné nádoby, složené nádoby. P10 – Desky – napěťový stav, deformační stav, přemístění, dimenzování. C10 – Rotující kotouče. P11 – Matematická teorie pružnosti – rovnice rovnováhy, geometrické, fyzikální. C11 – Desky. P12 – Creep kovových materiálů. Podmínky vzniku, konstituční rovnice, L-M parametr. C12 – Rovnice matematické teorie pružnosti. P13 – Creep – relaxace napětí, důsledky pro provoz energetických zařízení. C13 – Creep. P14 – Konzultace přednesené látky. C14 – Klasifikovaný zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.