339-0512/02 – Mechanics of Materials in Engineering (PaPvS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach the students the advanced tasks and methods applied for the solution of strength and elasticity (i.e. mechanics of materials). To ensure the understanding of teaching problems. To apply the gained skills in practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět rozšiřuje základní znalosti pružnosti a pevnosti. Seznamuje s výpočty napěťově-deformačních stavů a se způsoby dimenzování základních tvarů strojních částí namáhaných staticky. Podává přehled o výpočtech strojních součásti v oblasti creepových namáhání. Předmět dále seznamuje s výpočty smykových napětí při ohybu, zabývá se dimenzováním při kombinovaném namáhání. Probírá stabilitu přímých prutů, hodnotí únosnost tenkostěnných a tlustostěnných nádob, rotujících kotoučů a rotačně symetrických desek. Seznamuje se základy matematické teorie pružnosti

Compulsory literature:

[5] FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203. [6] FRYDRÝŠEK, K., LENERT, J.: Mechanics of Materials, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-08006-4, pp. 63.

Recommended literature:

[5] FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203. [6] FRYDRÝŠEK, K., LENERT, J.: Mechanics of Materials, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-08006-4, pp. 63.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Requirements to the students are solved in exercise

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Second moment of area (gravity centre) 2. Second moment of area (section modulus) 3. Introduction to mechanics of elastic bodies. 4. Simple stress and stain (tensile and compression) 5. Tensile, compression. Trusses evaluation. 6. Tensile, compression. Statically determinate problems. 7. Tensile, compression. Statically undeterminate problems. 8. Torsion of hollow shaft. 9. Torsion of hollow shaft. Statically undeterminate problems. 10. Simple bending theory. Shearing force, bending moment. 11. Simple bending theory. Stress evaluation. 12. Simple bending theory. Slope and deflection of beams. 13. Simple bending theory. Castigliano theorem. 14. Simple bending theory. Castigliano theorem. Statically undeterminate problems 15. Simple bending. Beam with broken axis. 16. Simple bending. Beam with broken axis. Statically determinate problems. 17. Simple bending. Beam with broken axis. Statically undeterminate problems. 18. Multiaxial stress. Principal stress. Mohr circle. 19. Theory of elastic failure. 20. Combined loading. Tension (compression) and bending. 21. Combined loading. Bending and torsion.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.