339-0513/02 – MKP I (MKP I)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL185 Ing. Radomír Bělík, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět tvoří základ pro využívání metody konečných prvků v technické praxi. Formuluje nelineární aparát mechaniky kontinua. Obsahem jsou obecné formulace mechaniky kontinua, základy linearizace, úvod do variačních metod, konečně aplikace MKP na konkrétní typy úloh lineární pružnosti.

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7 [2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999. 110 s. ISBN 80-7078-686-8 [3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X. [4] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7.

Doporučená literatura:

[1] BEER,G.-WATSON,J.O.: Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Engineers, John Wiley & Sons,1992 [2] BROWN,D.K.: An Introduction to the Finite Element Method using BASIC Programs, Surrey University Press, Blackie & Son Ltd, 1990, 2nd ed.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce - test. Vypracování výpočtu a výpočtové zprávy.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Písemná práce - test. Vypracování výpočtu a výpočtové zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1: Opakování základních poznatků z mechaniky. Maticová algebra, transformace kartézských vektorů a tenzorů. 2: Základní rovnice teorie pružnosti. Rovnice rovnováhy. Cauchyho geometricko- deformační vztahy. Rovnice kompatibility. Maticový zápis. 3: Fyzikální rovnice. Okrajové podmínky. Maticový a vektorový zápis. 4: Potenciální energie deformace a přetvární práce. Potenciální energie vnějších sil. Potenciální energie vnitřních sil. Komplementární energie. 5: Deformační energie pro základní typy namáhání (tah- tlak,kroucení, ohyb nosníků). 6: Princip virtuálních prací. Základní pojmy. Lagrangeův princip virtuálních posunutí. Castiglianův princip virtuálních sil. 7: Dualita lagrangeova a Castiglianova variačního principu. 8: Aplikace variačních principů. Ritzova metoda. 9: Aplikace Ritzovy metody na ohyb. Aplikace na tah-tlak. 10:Použití Ritzovy metody pro složitější případy. Silová varianta Ritzovy metody.Řešení prutových soustav pomocí principu virtuál-ních posunutí. 11:MKP - úvod, postup analýzy MKP, rozdělení kontinua na konečné elementy, některé důležité typy prvků. 12:Analýza jednorozměrného prvku, hermitovský prvek. Nosníkový prvek, roštový prvek. 13:Analýza rovinného prvku. 14:Analýza konstrukce. Globální matice tuhosti a hmotnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.