339-0518/01 – Mechanics of Materials in Energy Engineering (PPE)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FRY72 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach students the basic procedures for solving some technical problems of the continuum mechanics. To ensure understanding of such teaching problems. To learn our students to apply of theoretical knowledge in praxis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Posluchači zaměření "Energetické stroje a zařízení" získají základní přehled o napěťově-deformačních stavech, které se vyskytují při provozování kotlů a potrubí. Naučí se využívat princip superpozice (napětí, deformací, zatížení) při posuzování pevnosti při kombinovaném namáhání (tah/tlak, ohyb, kroucení, přetlak v potrubí). Seznámí se základními postupy při posuzování životnosti součástí namáhaných únavou materiálu. Budou obeznámeni s vlivem teplotních polí na napěťově/deformační stav (termoelasticita) i s výpočty trvalých deformací při vystavení částí strojního zařízení zvýšeným teplotám (creep a relaxace).

Compulsory literature:

Hetnarski Thermal Stesses - Advanced Theory and Applications

Recommended literature:

Hetnarski Thermal Stesses - Advanced Theory and Applications

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test, example solutions

E-learning

no

Další požadavky na studenta

Requirements to the students are solved in exercise

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

(L – lecture, T – tutorial) L1 – Introduction. T1 – Bending - statically indeterminate structures L2 – Bending - shear stresses T2 – Second moments of area L3 – Combined loadings - space bending, torsion + bending, bending + tension/compression T3 – Shear stresses, shear centre L4 – Combined loadings – torsion + tension/pressure, etc. T4 – Combined loadings - space bending, torsion + bending, bending + tension/compression L5 – Buckling – Euler, Tetmajer T5 – Combined loadings - torsion + tension/pressure, etc. L6 – Buckling and bending, shels. T6 – Buckling L7 – Thick pressure vessels T7 – Shels L8 – Compound thick pressure vessels T8 – Test and thick pressure vessels L9 – Rotating vessels and discs T9 – Compound thick pressure vessels L10 – Plates T10 – Rotating vessels and discs L11 – Mathematical theory of elasticity T11 – Plates L12 – Free torsion of noncircular sections T12 – Plates L13 – Free torsion of noncircular sections T13 – Free torsion of noncircular sections L14 – Free torsion of noncircular sections, questions T14 – Free torsion of noncircular sections, credits

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner