339-0523/01 – Pružnost a pevnost II (PaPII)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Rojíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat a rozšířit znalosti mechaniky poddajného tělesa. Studenti získají základní přehled o metodách a možnostech analýzy vybraných částí vozidel (rámy, převody, hřídele apod.).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Pružnost a pevnost II. 1. vyd. dotisk Ostrava : VŠB-TU, 1998. 174 s. ISBN 80-7078-572-1

Doporučená literatura:

[1] FUXA, J., ADÁMKOVÁ, L.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti II, 1. část. Ostrava. VŠB-TU, 2007.146 s. ISBN 978-80-248-1288-5. [2] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HÖSCHL, C. Pružnost a pevnost ve strojírenství. Praha, SNTL 1989. 600 s. ISBN 80-03-00193-5 [3] KUBA, F. Teorie pružnosti a vybrané aplikace. SNTL Praha. 1982. II. vydání. 288 s. [4] TREBUŇA,F.-JURICA,V.-ŠIMČÁK,F. Pružnost a pevnost II.VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování programu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování nejdůležitějších poznatků z předmětu Pružnost a pevnost. 2. Složená namáhání. 3. Napětí od posouvající síly u ohybu, středisko smyku. 4. Křivé a silně zakřivené pruty. 5. Tenkostěnné nádoby. Tlustostěnné nádoby. 6. Tlustostěnné nádoby složené. Rotující kotouče. 7. Matematická teorie pružnosti. 8. Koncentrace napětí. Konstrukční vruby. Základy lomové mechaniky. 9. Únava materiálu. 10. Přehled nejužívanějších numerických metod v mechanice. Základy deformační varianty metody konečných prvků (MKP). Lagrangeův princip virtuálních posuvů. Odvození základní rovnice MKP pro obecný prvek bez uvažování setrvačných účinků. 11. Typy prvků a jejich použití. Sestavování globální matice tuhosti konstrukce. Aplikace okrajových podmínek. 12. Singularity a MKP, chyby v MKP analýze, Adaptivní metody MKP. Ukázky řešených úloh z praxe. 13. Experimentální metody. 14. Problematika kmitání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní