339-0918/02 – Numericke metody (NM)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
LEN30 prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje teoretické základy MKP a MHP získané v bakalářském a magisterském studiu. Numerické metody jsou v současné době v široké formě využívány pro řešení numerické analýzy mechanických vlastností konstrukcí. Konkrétně se zabývá dále uvedenými problémy: Metoda konečných prvků. Základní principy a energetické teorémy. Tuhost a poddajnost, matice tuhosti, princip virtuálních prací, princip komplementární virtuální práce, princip minima potenciální energie systému, komplementární energetický teorém. Diskrétní systémy. Systém elektrické sítě. Potrubní kapalinový systém. Aplikace principu virtuálních prácí. Ritzova metoda, aplikace Ritzovy metody u ohybu nosníků, aplikace pro namáhání v tahu a tlaku, řešení rotačně symetrických problémů (rotující tenký kruhový disk konstantní tloušťky). Varianta Ritzovy metody za použití komplementární potenciální energie. Statická analýza prutových soustav. Matice tuhosti pro tyčový prvek, matice tuhosti pro tyčový prvek v dvourozměrném prostoru, globální matice tuhosti pro prutovou soustavu. Odvození matice tuhosti elementu pomocí principu virtuální práce, tyčový element, Hermitovský element, nosníkový element, roštový element, rovinný trojúhelníkový element, čtyřúhelníkový element, isotropický element. Analýza konstrukce. Sestavení globální matice tuhosti. Metody řešení soustavy lineárních rovnic. Metoda hraničních prvků. Sestavení soustavy diferenciálních rovnic elastického problému. Formulace soustavy diferenciálních rovnic, zavedení okrajových a hraničních podmínek, reakce, transformace proměnných. Numerické procedury. Numerická integrace, jednodimenzionální numerická integrace (Gaussova metoda), numerická integrace v dvojrozměrném systému, numerická integrace v trojrozměrném systému. Fundamentální řešení. Kelvinova úloha bodového zatížení roviny, Bettiho teorie vzájemnosti posuvů, Somiglianův integrál identity pro posunutí. Dvoudimenzionální potenciální problém. Normálové zatížení poloroviny (Flamantova úloha), spojité zatížení. Přímá metoda hraničních prvků. Koeficienty vlivu, vytvoření systému rovnic, fundamentální řešení.

Povinná literatura:

LENERT,J.: Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava, 1997. 94s.ISBN 80-7078-437-7 LENERT,J.: Úvod do metody konečných prvků, Ostrava 1999: VŠB-TU Ostrava, 1999. 1.vydání, 109 stran, ISBN 80-7078-686-8 DHATT,G.-TOUZOT,G.: The Finite Element Method Displeyd, John Wiley and Sons, New York 1984 BEER,G.-WATSON,J.O.: Introduction to Finite and Boundary Elemetn Methods for Engineers, John Wiley & Sons,1992

Doporučená literatura:

BORESI,A.P.-SCHMIDT,R.J.-SIDEBOTTOM,O.M.: Advanced Mechanics of Materials, John Wiley & Sons,Inc., 1993 CANDRUPATLA,T.R.-BELEGUNDU,A.D.: Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall International, Inc., 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava zadané problematiky v písemné formě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět rozšiřuje teoretické základy MKP a MHP získané v bakalářském a magisterském studiu. Numerické metody jsou v současné době v široké formě využívány pro řešení numerické analýzy mechanických vlastností konstrukcí. Konkrétně se zabývá dále uvedenými problémy: Metoda konečných prvků. Základní principy a energetické teorémy. Tuhost a poddajnost, matice tuhosti, princip virtuálních prací, princip komplementární virtuální práce, princip minima potenciální energie systému, komplementární energetický teorém. Diskrétní systémy. Systém elektrické sítě. Potrubní kapalinový systém. Aplikace principu virtuálních prácí. Ritzova metoda, aplikace Ritzovy metody u ohybu nosníků, aplikace pro namáhání v tahu a tlaku, řešení rotačně symetrických problémů (rotující tenký kruhový disk konstantní tloušťky). Varianta Ritzovy metody za použití komplementární potenciální energie. Statická analýza prutových soustav. Matice tuhosti pro tyčový prvek, matice tuhosti pro tyčový prvek v dvourozměrném prostoru, globální matice tuhosti pro prutovou soustavu. Odvození matice tuhosti elementu pomocí principu virtuální práce, tyčový element, Hermitovský element, nosníkový element, roštový element, rovinný trojúhelníkový element, čtyřúhelníkový element, isotropický element. Analýza konstrukce. Sestavení globální matice tuhosti. Metody řešení soustavy lineárních rovnic. Metoda hraničních prvků. Sestavení soustavy diferenciálních rovnic elastického problému. Formulace soustavy diferenciálních rovnic, zavedení okrajových a hraničních podmínek, reakce, transformace proměnných. Numerické procedury. Numerická integrace, jednodimenzionální numerická integrace (Gaussova metoda), numerická integrace v dvojrozměrném systému, numerická integrace v trojrozměrném systému. Fundamentální řešení. Kelvinova úloha bodového zatížení roviny, Bettiho teorie vzájemnosti posuvů, Somiglianův integrál identity pro posunutí. Dvoudimenzionální potenciální problém. Normálové zatížení poloroviny (Flamantova úloha), spojité zatížení. Přímá metoda hraničních prvků. Koeficienty vlivu, vytvoření systému rovnic, fundamentální řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.