340-0063/01 – Provozní nasazení dobývacích TC a zemních strojů (PaNTCaZ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V přednáškách se studenti seznámí s hlavními technologiemi povrchového dobývání včetně strojů a zařízení, které jsou potřebné. Bude také seznámen s podmínkami nasazení jednotlivých technologických celků a základními výpočty jejich výkonnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V přednáškách se studenti seznámí s hlavními technologiemi povrchového dobývání včetně strojů a zařízení, které jsou potřebné. Bude také seznámen s podmínkami nasazení jednotlivých technologických celků a základními výpočty jejich výkonnosti.

Povinná literatura:

O. Klimecký, H. Veverková, V. Thiele, Kontinuální technologie na povrchových dolech , Skripta RSVaV, Most 1980. HOJDAR, J. – HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (Úvodní část) Povrchové dobývací stroje I (první část) Povrchové dobývací stroje I (druhá část) Povrchové dobývací stroje II Skripta VŠB Ostrava, 1983, 1986, 1992, 1993. MILIČ, J. – ENDEL, K.: - GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha 1989. ŠTÝS, S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981.

Doporučená literatura:

MILIČ, J. – ENDEL, K.: - GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha 1989. ŠTÝS, S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvodní přednáška o povrchovém dobývání Přehled systémů povrchového dobývání a technologií Technologické komplexy Technologie dobývání Dobývací stroje pro kontinuální dobývání Geologicko – technické podmínky dobývání Technologie dobývání kolesovými rýpadly Technologie dobývání korečkovými rypadly Stanovení výkonnosti kolesových a korečkových rýpadel Technologie dálkové pásové dopravy Rozdělení dálkové pásové dopravy Technické a technologické parametry dálkové pásové dopravy Technologie zakládání Zakladače pro kontinuální technologii Geologicko – technické podmínky zakládání Únosnost zemin na výsypce Technologie sypaní pásovými zakladači

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku