340-0081/01 – Opencast Mining Machines and Equipment of Non-Coal Mines (PDSaZNL)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits5
Subject guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to gain knowledge of construction machinery and equipment for surface mining, so that everything is reflected in the design of quarry mining technology

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Getting a very good knowledge of construction machinery and equipment used in the construction of surface mining and quarry machinery and equipment. Students will also learn about the basic strength and performance calculations. In addition, familiarization with new and special technologies in mining and quarrying of stone for both coarse and fine masonry production. They are also familiar with new technologies for surface mining quarries.

Compulsory literature:

HOJDAR, J., HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část), 1. vydání, Ostrava, Vysoká škola báňská 1983, 59 s., HOJDAR, J., HELEBRANT, F., GONDEK, H: Povrchové dobývací stroje I, 1.vydání , Ostrava, VŠB 1992, 299 s. HELEBRANT, F. - HOJDAR, J. - GONDEK, H.: Povrchové dobývací stroje I (druhá část), 1. vydání, Ostrava, VŠB 1993, 181 s., ISBN 80-7078-168-8 JEŘÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V.: Stroje pro zemní práce. Silniční stroje, kniha VŠB-TU Ostrava 1995, 464 s., ISBN 80-7078-389-3

Recommended literature:

HELEBRANT, F., JURMAN, J., FRIES, J.: Kolesová rypadla a provozní spolehlivost. VŠB TU Ostrava, 1. vydání, Ostrava 2007, 192 s., ISBN 978-80-248-1669-2 HOJDAR, J., HELEBRANT, F., KLIMECKÝ, O., JURMAN, J., GONDEK, H.: Povrchové dobývací stroje II, 1. vydání, Ostrava, VŠB 1986, 338 s., GONDEK, H., ŠEVČÍK, A.: Těžební a zpracovatelské stroje III, Ostrava 2008. VŠB-TU Ostrava 2008. s.124, ISBN 978- 80-248-1692-0. VOŠTOVÁ, V., KŘEMEN, T., FRIES, J., SLÁDKOVÁ, D., JURMAN, J.: Progresivní technika v technologiích zemních prací. Ediční středisko ČVUT v Praze, Praha 2008, 1. vydání, 235s., ISBN 978-80-01-04221-2 PODERNI, R. Ju. : Gornyje mašiny i kompleksy dlja otkrytych rabot. Izdatelstvo MGGI Moskva 1998, tom 1, tom 2, 422 s., 332 s., ISBN 5-7418-0089-0 DINTER, O. : Drcení a mletí nerostných surovin. SNTL Praha 1984 DOJČÁR, O.: Dobývanie a zpracovanie kameňa. ALFA Bratislava, VŠT Košice 1984 JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. : Úpravnické stroje. VŠT Košice 1987

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

In practice the form of questions during the teaching

E-learning

Other requirements

Other requirements for students have not been established.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Chassis. Otočové and lifting gear excavators Dragline Bucket excavators. bucket wheel excavators Stackers and stripping bridges Transport to the quarries Dozers, scrapers, graders, scarifiers Hydraulic excavators, shovel loaders Drilling machines and kits, landfill equipment Hydrodobývání and hydromonitory Compact excavators and wheel surface harvesters Machines and equipment for mining and bulk granular materials Machines for stone disintegration and extraction Machines for treatment of aggregate Machines for the production of coarse stone products Machines for the production of fine stone products

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  15
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.