340-0307/01 – Výrobní stroje v průmyslu a stavebnictví (VSPS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti z koncepční práce při navrhování strojů, uvědomění si vlivu konstruktéra na funkčnost, ekonomičnost, provozní spolehlivost a ekologičnost konstruovaného zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si osvojí aplikovat znalosti získané v teoretických předmětech v oblasti základů mechaniky, základních výpočtů strojních částí a základů pružnosti a pevnosti. V úvodu jsou seznámení se zásadami metodiky konstruování, s navrhováním strojů a dimenzováním technických objektů. Naučí se analýzovat silové poměry působící na stroje a konstrukce vlivem technologického nasazení. Dále si prohloubí znalosti z konstruování stěžejních uzlů strojů a používaných výpočtových technik.

Povinná literatura:

Jeřábek, K.: Metodika navrhování srojů. 1. vyd. ČVUT Praha 1999. 119 s. ISBN 80-01-02012-6 Kopáček, J.: Pohony a převody. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava 2000. 221 s. ISBN 80- 7078-806-2 Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0 Polický, Z.: Úpravarenské stroje. 1. vyd. VUT v Brně 1987. 220 s. Obůrka, S.: Traktory. 1. vyd. VUT v Brně 1987. 155 s. ISBN 80-214-0081-1

Doporučená literatura:

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení: V polovině semestru "Semestrální práce", Na konci "Test". Podkladem pro získání zápočtu je 80% účast na cvičeních, zpracování semestrální práce a úspěšné zvládnutí testu. Výuka: V celém průběhu výuky namátkové kontroly ze základních výpočtů z cvičení. Zkouška sestává z části písemné (dvě otázky) a části ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Základní zákonitosti navrhování strojů (stroj jako účelový systém a jeho funkce) 2 Rozbor silových poměrů v technických objektech 3 Technologické aspekty konstrukce (vazba na výrobní technologii) 4 Členění výrobních strojů 5 Pohony a jejich dynamika (základní rozdělení pohonů a podmínky jejich volby) 6 Pneumatické a hydraulické pohony (popis, vlastnosti) 7 Elektrické a spalovací motory (popis, vlastnosti) 8 Ochrana motorů pojistnými spojkami 9 Konstrukce hydraulických systémů 10 Specifika přímočarých pohonů 11 Navrhování pohonných jednotek (systém motor, spojka, převodovka) 12 Navrhování pohonných jednotek (systém motor, spojka, převodovka a brzda) 13 Výpočet technické i kapacitní výkonnosti stroje a zásady jeho dimenzování 14 Těžiště mobilních strojů, statická a dynamická stabilita Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Vývojový diagram konstrukce stroje - příklady 2 Analýza zátěžového spektra různých strojů - příklady 3 Řízené pohony - příklady 4 Výpočet přímočarých pneumatických a hydraulických motorů 5 Pohonné jednotky s pojistnýni spojkami pro náročné podmínky - návrh 6 Pohonné jednotky s brzdou - návrh 7 Návrh pohonu drtiče - příklady 8 Semestrální práce 9 Výpočet hnacích sil strojů s kolovým podvozkem 10 Výpočet hnacích sil strojů s pásovým podvozkem 11 Vícemotorové pohony – výpočet 12 Kapacitní a dimenzionální výpočet dopravníku 13 Návrh regulační hydrauliky stojů - příklady 14 Návrh regulační hydrauliky stojů - příklady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku