340-0307/01 – Výrobní stroje v průmyslu a stavebnictví (VSPS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti z koncepční práce při navrhování strojů, uvědomění si vlivu konstruktéra na funkčnost, ekonomičnost, provozní spolehlivost a ekologičnost konstruovaného zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si osvojí aplikovat znalosti získané v teoretických předmětech v oblasti základů mechaniky, základních výpočtů strojních částí a základů pružnosti a pevnosti. V úvodu jsou seznámení se zásadami metodiky konstruování, s navrhováním strojů a dimenzováním technických objektů. Naučí se analýzovat silové poměry působící na stroje a konstrukce vlivem technologického nasazení. Dále si prohloubí znalosti z konstruování stěžejních uzlů strojů a používaných výpočtových technik.

Povinná literatura:

Jeřábek, K.: Metodika navrhování srojů. 1. vyd. ČVUT Praha 1999. 119 s. ISBN 80-01-02012-6 Kopáček, J.: Pohony a převody. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava 2000. 221 s. ISBN 80- 7078-806-2 Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0 Polický, Z.: Úpravarenské stroje. 1. vyd. VUT v Brně 1987. 220 s. Obůrka, S.: Traktory. 1. vyd. VUT v Brně 1987. 155 s. ISBN 80-214-0081-1

Doporučená literatura:

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení: V polovině semestru "Semestrální práce", Na konci "Test". Podkladem pro získání zápočtu je 80% účast na cvičeních, zpracování semestrální práce a úspěšné zvládnutí testu. Výuka: V celém průběhu výuky namátkové kontroly ze základních výpočtů z cvičení. Zkouška sestává z části písemné (dvě otázky) a části ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Základní zákonitosti navrhování strojů (stroj jako účelový systém a jeho funkce) 2 Rozbor silových poměrů v technických objektech 3 Technologické aspekty konstrukce (vazba na výrobní technologii) 4 Členění výrobních strojů 5 Pohony a jejich dynamika (základní rozdělení pohonů a podmínky jejich volby) 6 Pneumatické a hydraulické pohony (popis, vlastnosti) 7 Elektrické a spalovací motory (popis, vlastnosti) 8 Ochrana motorů pojistnými spojkami 9 Konstrukce hydraulických systémů 10 Specifika přímočarých pohonů 11 Navrhování pohonných jednotek (systém motor, spojka, převodovka) 12 Navrhování pohonných jednotek (systém motor, spojka, převodovka a brzda) 13 Výpočet technické i kapacitní výkonnosti stroje a zásady jeho dimenzování 14 Těžiště mobilních strojů, statická a dynamická stabilita Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Vývojový diagram konstrukce stroje - příklady 2 Analýza zátěžového spektra různých strojů - příklady 3 Řízené pohony - příklady 4 Výpočet přímočarých pneumatických a hydraulických motorů 5 Pohonné jednotky s pojistnýni spojkami pro náročné podmínky - návrh 6 Pohonné jednotky s brzdou - návrh 7 Návrh pohonu drtiče - příklady 8 Semestrální práce 9 Výpočet hnacích sil strojů s kolovým podvozkem 10 Výpočet hnacích sil strojů s pásovým podvozkem 11 Vícemotorové pohony – výpočet 12 Kapacitní a dimenzionální výpočet dopravníku 13 Návrh regulační hydrauliky stojů - příklady 14 Návrh regulační hydrauliky stojů - příklady

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku