340-0311/01 – Diagnostická provozní měření (DPM)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
SED429 Ing. David Šeděnka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta praktickým dovednostem při provádění diagnostických měření s využitím dostupné měřící a laboratorní techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřuje na praktickou stránku technické diagnostiky strojních zařízení. Účelem je získání praktických dovedností studentů při provádění praktických měření za pomoci dostupné techniky, jejich orientace v dané problematice a následná interpretace získaných výsledků. Získané dovednosti jsou nedílnou součástí základních znalostí diagnostika.

Povinná literatura:

HELEBRANT, František, Jiří ZIEGLER a Daniela MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6. HELEBRANT, František a Jiří ZIEGLER. Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 173 s. ISBN 80-248-0650-9. HELEBRANT, František, Vlastimil MONI a Jan BLATA. Termografie. Studijní podklady. Ostrava, 2010, 69 s. BLATA, Jan a Janusz JURASZEK. Metody technické diagnostiky: teorie a praxe = Metody diagnostyki technicznej: teorie a praktyka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 130, 135 s. ISBN 978-80-248-2997-5. TOMEH, Elias. Diagnostic methodology of rolling element and journal bearings. Ed. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-278-4.

Doporučená literatura:

STODOLA, Jiří, Alena BREZNICKÁ a Pavel NOVOTNÝ. Vibrodiagnostika strojů: monografie. 1. vydání. Brno: MSD, 2017. 112 stran. ISBN 978-80-7392-276-4. TŮMA, Jiří. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997, 174 s., ISBN 80-901936-1-7. KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza signálu. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 406 s. Senzory neelektrických veličin; 4. ISBN 80-7300-158-6. KREIDL, Marcel. Diagnostické systémy. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4. STODOLA, Jiří, Jiří ŠŤASTNÝ, David VALIŠ a Vlastimil NEUMANN, ed. Deterioration, dependability, diagnostics: proceedings. Vydání: první. Brno: University of Defence, 2016. 243 stran. ISBN 978-80-7231-376-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

interdiago.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Účast na laboratorních měřeních, aktivní přístup.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod, základní pojmy. Přístrojová technika pro měření. Ustavování strojních zařízení. Vyvažování strojních zařízení. Vibrodiagnostické měření – analyzátor vibrací A4400 - VA4Pro. Elektrodiagnostické měření za pomoci analyzátoru vibrací A4400 - VA4Pro. Termodiagnostické měření. Měření rezonance konstrukcí a strojních zařízení. Akustické měření a srovnání s vibračním signálem. Tenozometrie – tenozometrická měření za pomoci optických tenzometrů. Nedestruktivní diagnostika – metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method). Praktické použití a analytické vyhodnocení metody magnetické paměti kovů – MMM. Plastická maziva - penetrační zkouška. Měření na výukovém standu pro testování ložisek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku