340-0313/01 – Renovation Technologies (RT)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantorDr.Ing. Jaroslav MeleckýSubject version guarantorDr.Ing. Jaroslav Melecký
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Basic knowledge of the use of renovation technologies - understanding of renovation techniques - application of renovation methods to the particular case

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The goal is to provide students with basic information about the available renovation technologies.

Compulsory literature:

[1] Elektronické učební texty, viz http://vyuka.fs.vsb.cz/

Recommended literature:

[2] Pošta, J.-Havlíček, J.-Černovol, M.I.:Renovace strojních součástí. /Vědecká monografie/. SVÚM a.s., ČTS,Praha, 1998, 160 s. ISBN 80-902015-6-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Completion of the project

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek: 1. Význam a poslání renovace. Renovace opotřebených součástí. Navařování opotřebených ploch součástí. 2. Volba návarového materiálu. Ruční navařování - el. obloukem, plamenem. Plameno-práškové navařování. 3. Navařování el. obloukem pod tavidlem. Obloukové navařování v ochranné atmosféře.Elektrostruskové navařování. 4. Elektrovibrační navařování. Odporové svařování a navařování. Systémy svařování a navařování MIG, WIG. 5. Svařování odtavující se elektrodouv ochranné atmosféře MAG.Metalizace. Elektrolytické a chemické pokovování. 6. Renovace strojních součástí plastickou deformací. Renovace součástí nanášením polyamidů. 7. Renovace deformovaných součástí - mechanické, místním ohřevem. Opravy součástí svařováním. 8. Opravy součástí pájením. opravy součástí metodou METALOCK. 9. Utěsnění trhlin lepením, tmelením a kolíčkováním. Nové metody renovace strojních součástí. Program cvičení a seminářů: 1. Bezpečnostní předpisy pro sváření kovů (film. 2. Určení předpokladu renovace a výskytu opotřebených ploch. Určení opravných rozměrů. 3. Praktická ukázka renovační technologie-navařování el. obloukem pod tavidlem. 4. MIG/MAG.impulsní svařování. MIG/MAG-svařování el. obloukem (filmy fy AGA). 5. Seminář-testy znalostí. 6. Praktická ukázka renovační technologie-metalizace. 7. LOCTIVE-speciální lepidlo na kov (film). 8. Praktická ukázka renovační technologie-metoda METALOCK. 9. Konzultace a udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.