340-0314/01 – Logistics and Maintenance (LU)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantorIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student získá informace z oblasti logistiky, především řízeného toku materiálu, energií, osob a dalších prostředků v průmyslových podnicích se zaměřením na údržbářské provozy.

Teaching methods

Summary

Chování každého systému, popř. chování jednotlivých prvků je předmětem zájmu celé řady profesí a řeší tuto otázku procesní orientací a právě logistika je oborem, který uspořádává a ovládá jejich spojitou analýzu.

Compulsory literature:

Jeřábek, K. Logistika. 1. vydání, Ediční středisko ČVUT Praha. Praha, 1998. 138 s. ISBN 80-01-01823-7

Recommended literature:

Jeřábek, K. Logistické minimum. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1996. 90 s. Sinay, J. Rizika technických zariadení : manažérstvo rizika. 1. vydání, TU v Košiciach. Košice : OTA, 1997. 212 s, ISBN 80-967783-0-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky hmotných toků a logistiky. 2 Podniková logistika. 3 Informační logistika. 4 Logistické veličiny, logistické procesy, kriteria výběru a dimenzování logistických prostředků. 5 Logistické plánování.. 6 Globální pohled na logistickou údržbu z pohledu procesní orientace. 7 Logistika a její rizikové faktory. 8 Procesní orientace údržby. 9 Logistická struktura a organizace servisních útvarů. Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úvodní test znalostí. 2 Základní logistické termíny. 3 Zadání semestrální práce – rešerže z technické literatury daného oboru. 4 Návrh logistického řetězce toku zásobování útvaru údržby náhradními díly. 5 Informační logistika – funkční dekompozice inf. sytému údržby. 6 Zpracování technických režimů výroby 7 Znalostní testy. 8 Obhajoba semestrální práce. 9 Udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.