340-0315/01 – Diagnostic Systems (DS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je řešení provozního nasazení tak, aby se získala maximální jistota rozhodnutí o technickém stavu na základě navrženého diagnostického systému postaveném většinou na multiparametrickém pojímání technické diagnostiky.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Postup a projekční řešení návrhu diagnostického systému strojního systému z pohledu začlenění a obsahu konstrukčního a projekčního procesu a dalších procesů do technického života daných systémů.

Compulsory literature:

Power pointová prezentace přednášek

Recommended literature:

JEŘÁBEK, K.: Metodika konstruování. ČVUT Praha, 1996 HUBKA, V.: Konstrukční nauka. Heurista Zürich, 1995 KREIDL, M. a kol.: Diagnostické systémy. ČVUT v Praze 2001, 352 s., ISBN 80-01-02349-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V průběhu cvičení jsou znalosti ověřovány formou prezentačních odpovědí na zadané otázky.

E-learning

Other requirements

Other requirements for students have not been established.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Technické procesy a objekty. 2 Základní metodika postupu konstruování a projektování. 3 Konstrukční a projekční proces, základy konstruování k dosažení optimálních vlastností. 4 Technologičnost konstruování a projektování. 5 Obecné zásady řešení projektu údržby. 6 Obecný postup návrhu diagnostického systému. 7 Uživatelská příručka diagnostického systému. 8 Technická diagnostika – spolehlivost – jakost. 9 Návod k udržování a obsluze. 10 Diagnostický model a diagnostické expertní systémy 11 Příklady provozních diagnostických sytémů z jednotlivých diagnostikých metod - vibrodiagnostika, tribodiagnostika, akustická diagnostika apod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.