340-0317/01 – Technologies for Assembly Operations (TMP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantorIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to familiarize students with principles and assembly systems, assembly tools and other resources with a focus on technical diagnostics, repairs and renovations.

Teaching methods

Summary

The main objectives of assembly work. Preparing to install using modern methods of network analysis. Acceptance of the foundations of buildings, technical documentation for the realization of the object. Assembly systems, assembly methods used. Means and aids for the implementation of assembly operations. Control of assembly work, the main principles. Safety and health protection during assembly operations. The main types of assembly tools.

Compulsory literature:

Ziegler, J. Údržba zařízení. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1993. 272 s. ISBN 80-7078-158-0 Pešat, Z. Manipulace s materiálem v hutích. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1992. 165 s. ISBN 80-7078-107-6

Recommended literature:

Sborník malé a střední mechanizace, díl 1 a 2. Hutní montáže, a.s., Ostrava: Ostrava, 1985 Sborník velké mechanizace, díl 1 a 2. Hutní montáže, a.s., Ostrava: Ostrava, 1985

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Additional student requirements are not defined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky – zásady montáže. 2 Metodika zpracování montážních činností. 3 Přejímka základů před montáží. Technická dokumentace pro stavby. 4 Systémy montáže. 5 Montážní pomůcky – malá mechanizace. Montážní pomůcky – velká mechanizace 6 Vázací prostředky, montážních mechanismy. 7 Zvedací zařízení, stabilní a mobilní. Jeřáby pro montáž. 8 Bezpečnost při montážních pracech. 9 Hlavní zásady řízení montážních prací. Moderní metody montáže. Mechanizace montážních prací. Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úvod do cvičení, organ. záležitosti, podmínky zápočtu 2 Základy montážní činnosti při výstavbě objektu 3 Montážní nářadí, mechanizační prostředky 4 Exkurze v rozsahu 8 hodin– téma „Průběh montážních prací na konkrétním staveništi“ 5 Exkurze v rozsahu 8 hodin 6 Exkurze v rozsahu 8 hodin 7 Exkurze v rozsahu 8 hodin 8 Vyhodnocení získaných poznatků z odborné exkurze, zpracování semestrální zprávy 9 Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 70  21 3
        Exercises evaluation Credit 30  15 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.