340-0319/03 – Tribologie a tribotechnika (TT)

Garantující katedraKatedra výrobních strojů a konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tribologie a tribodiagnostiky, provést seznámení se základními pojmy, druhy maziv, jejich základními vlastnostmi a metodami zkoušení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny základních oborových předmětů a úzce navazuje především na části strojů a mechanismy. Studenti si osvojí základní znalosti a vědomosti z dané problematiky z pohledu odborného profilu absolventa.

Povinná literatura:

Helebrant, F., Ziegler, J., Marasová, D. Technická diagnostika a spolehlivost I. Tribodiagnostika. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2000. 156 s. ISBN 80-7078-883-6

Doporučená literatura:

Bečka, J. Tribologie. 1. vydání. Ediční středisko ČVUT Praha. Praha, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8 Štěpina, V., Veselý, V. Maziva v tribologii. Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava. Bratislava, 1985. 408 s. 71-059-85 Blaškovič, P., Balla, J., Dzimko, M. Tribológia. Alfa Bratislava. Bratislava, 1990. 360 s. ISBN 80-05-00633-0

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a kontrolní otázky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky – zařazení do systému údržby, historie, definice a pojmy, ekonomický význam. 2 Všeobecná teorie tribologie – tribologický systém a procesy. 3 Tření – rozdělení, Stribeckova křivka, třecí podmínky, teorie tření. 4 Tření – kluzná tření a valivé tření. 5 Opotřebení – mechanizmy a druhy opotřební. 6 Maziva – klasifikace a vlastnosti maziv ekologicky odbouratelná maziva, přísady do maziv. 7 Tribometrie. 8 Mazací soustavy a zařízení. 9 Tribotechnický výklad – šroub, pružina, hřídel. 10 Tribotechnický výklad – kluzná a valivá ložiska, těsnění. 11 Tribotechnický výklad – ozubení. 12 Tribotechnický výklad – řetězy, ocelová lana, brzdy, spojky. 13 Tribotechnický výklad – těžba a zpracování nerostů. 14 Tribotechnický výklad – doprava (kolejová, automobilová, pásová) Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Tématicky zaměřené promítnutí výukových filmů. 2 Výpočet valivého a kluzného ložiska. 3 Zadání semestrální práce – řešení mazání daného konkrétního strojního uzlu. 4 Návrh mazání vybrané převodovky. 5 Návrh mazání vybraného konstrukčního uzlu č. 1. 6 Návrh mazání vybraného konstrukčního uzlu č. 2. 7 Návrh mazání vybraného konstrukčního uzlu č. 3. 8 Seminář + test znalostí. 9 Návrh centrálního mazacího systému. 10 Studium technických podkladů mazacích systémů a zařízení. 11 Softwarové produkty k řešení dané problematiky. 12 Začlenění tribologie a tribotechniky do systému údržby. 13 Obhajoba semestrální práce formou přednášky. 14 Udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku