340-0319/03 – Tribologie a tribotechnika (TT)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tribologie a tribodiagnostiky, provést seznámení se základními pojmy, druhy maziv, jejich základními vlastnostmi a metodami zkoušení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny základních oborových předmětů a úzce navazuje především na části strojů a mechanismy. Studenti si osvojí základní znalosti a vědomosti z dané problematiky z pohledu odborného profilu absolventa.

Povinná literatura:

HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Provoz, diagnostika a údržba strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 217 s. ISBN 978-80-248-3028-5, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modernizace výukových materiálů a didaktických metod, Číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0463. HELEBRANT, F., ZIEGLER, J. a D. MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost I, Tribodiagnostika. I. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. 153 s. ISBN 80-7078-883-6. PEŤKOVÁ, V. a J. STOPKA. Tribotechnika v teórii a praxi. Košice: Vienala pre TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. 366 s. Edícia vedeckej a odbornej literatúry. ISBN 978-80-8126-057-5. STACHOWIAK, G. W. Engineering tribology [online]. Fourth edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, [2014], ©2014 [cit. 2018-02-13]. ISBN 978-0-12-397776-2. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10764908.

Doporučená literatura:

STOPKA, J. Tribotechnické listy. Žilina: TechPark - vydavateľ časopisu TriboTechnika, 2017. 151 s. ISBN 978-80-972716-0-2. BEČKA, J. Tribologie. 1. vydání. Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8. ŠTĚPINA, V. a V. VESELÝ. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 1985. 408 s. 71-059-85. BLAŠKOVIČ, P., BALLA, J. a M. DZIMKO. Tribológia. Bratislava: Alfa Bratislava, 1990. 360 s. ISBN 80-05-00633-0. BHUSHAN, B. Introduction to tribology [online]. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2013. Tribology series; Mar. 2013 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10657826.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a kontrolní otázky. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Úvod do problematiky - zařazení do systému údržby, historie, definice a pojmy, ekonomický význam, tribologický systém a procesy. 2. Tření - rozdělení, Stribeckova křivka, třecí podmínky, teorie tření, kluzné a valivé tření. 3. Opotřebení - mechanizmy a druhy opotřebení. 4. Maziva - klasifikace a vlastnosti maziv, ekologicky odbouratelná maziva, přísady do maziv. 5. Tribometrie. 6. Mazací soustavy a zařízení. 7. Tribotechnický výklad - šroub, pružina, hřídel, ozubení, řetězy, ocelová lana, brzdy, spojky. 8. Tribotechnický výklad - kluzná a valivá ložiska, těsnění. 9. Tribotechnický výklad - těžba a zpracování nerostů, doprava (kolejová, automobilová, pásová). Náplň cvičení a seminářů 1. Tematicky zaměřené promítnutí výukových filmů. 2. Výpočet valivého a kluzného ložiska. 3. Zadání semestrální práce - řešení mazání daného konkrétního strojního uzlu. 4. Návrh mazání vybrané převodovky. 5. Seminář + test znalostí. 6. Návrh centrálního mazacího systému. 7. Studium technických podkladů mazacích systémů a zařízení. 8. Softwarové produkty k řešení dané problematiky. 9. Obhajoba semestrální práce formou přednášky, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DOU K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku