340-0323/01 – Základy technologických procesů (ZTP)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s technologiemi dobývání nerostných surovin a to jak při hlubinném tak povrchovém dobývání

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Přednášený předmět dává studentům poměrně velmi podrobný přehled o základních technologiích dobývání jak v hlubinných dolech, tak na povrchových lomech. Studenti se ve cvičeních seznámí s konkrétními metodami dobývání včetně základních ekonomických výpočtů.

Povinná literatura:

TRNKA a kol: Dobývání ložisek, SNTL, Praha 1968, 441s. KLIMECKÝ a kol: Kontinuální technologie na povrchových dolech. Most 1980, 289 s. KRYL, V. – PECH, K.: Teoretické základy povrchového dobývání. VŠB Ostrava 1993, 151 s. KRYL, V. – VAVRUŠKA, O.: Návody do cvičení z lomového dobývání. VŠB Ostrava 1988

Doporučená literatura:

Kryl, V.,Pech, K.:Teoretické základy povrchového dobývání. VŠB Ostrava, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení ložisek z hlediska dobývání, průzkum ložisek , zásoby užitkového nerostu. Dobývací prostor. 2. Základy hlubinného dobývání ložisek, otvírka povrchu dělení ložiska, otvírka a příprava patra, dobývací metoda. 3. Činitelé ovlivňující dobývací metodu při hlubinném dobývání, základní pojmy, postup dobývání. 4. Tlakové poměry při hlubinném dobývání, technické vlastnosti hornin, způsoby řízení nadloží. Podmínky otřesu. 5. Zakládání vyrubaných prostor, účel zakládání , způsoby zakládaní, úprava základkového materiálu. 6. Hlubinné dobývaní ploše uložených slojí – komorování pilířování – technologický postup dobývání , způsoby vedení porubní fronty. 7. Hlubinné dobývání ploše uložených slojí – stěnování, způsoby stěnování, základní schémata otvírky, technologie dobývání. 8. Hlubinné dobývaní slojí ve zvláštních a obtížných přírodních podmínkách, sloje ohrožené otřesy, sloje nebezpečné průtržemi, dobývání pod detrity, kuřavkami a pod vodonosnými písky. 9. Vlivy hlubinného dobývání na povrch, vznik poklesové kotliny, vliv hloubky uložení ložiska, vliv dobývací metody, opatření. 10. Základy povrchového dobývání ložisek, základní pojmy, skrývkový součinitel, svahy lomu, obyvatelnost hornin. 11. Technologie povrchového dobývání rypadly, přehled systému povrchového dobývání. Technologické komplexy. 12. Provozní systémy odklizu, technologie dálkové pásové dopravy. 13. Ukládaní hornin na výsypkách, technologie zakládání, geologicko-technické podmínky zakládání. 14. Dobývací technologie v kamenolomech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.