340-0323/01 – Basics of Technological Processes (ZTP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Familiarization with basic Technology in mining and quarrying, both at the surface in underground mining.

Teaching methods

Tutorials
Other activities

Summary

Familiarization with basic Technology in mining and quarrying, both at the surface in underground mining.

Compulsory literature:

• Hounshell, David A., Smith, John Kenley. Science and Corporate Strategy. DuPont R&D, 1902–1980, New York: Cambridge University Press, 1988, ISBN 978-0-521-02852-3. • Speight, James G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. • Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Recommended literature:

• Hounshell, David A., Smith, John Kenley. Science and Corporate Strategy. DuPont R&D, 1902–1980, New York: Cambridge University Press, 1988, ISBN 978-0-521-02852-3. • Speight, James G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. • Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou kladeny další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Rozdělení ložisek z hlediska dobývání, průzkum ložisek , zásoby užitkového nerostu. Dobývací prostor. 2. Základy hlubinného dobývání ložisek, otvírka povrchu dělení ložiska, otvírka a příprava patra, dobývací metoda. 3. Činitelé ovlivňující dobývací metodu při hlubinném dobývání, základní pojmy, postup dobývání. 4. Tlakové poměry při hlubinném dobývání, technické vlastnosti hornin, způsoby řízení nadloží. Podmínky otřesu. 5. Zakládání vyrubaných prostor, účel zakládání , způsoby zakládaní, úprava základkového materiálu. 6. Hlubinné dobývaní ploše uložených slojí – komorování pilířování – technologický postup dobývání , způsoby vedení porubní fronty. 7. Hlubinné dobývání ploše uložených slojí – stěnování, způsoby stěnování, základní schémata otvírky, technologie dobývání. 8. Hlubinné dobývaní slojí ve zvláštních a obtížných přírodních podmínkách, sloje ohrožené otřesy, sloje nebezpečné průtržemi, dobývání pod detrity, kuřavkami a pod vodonosnými písky. 9. Vlivy hlubinného dobývání na povrch, vznik poklesové kotliny, vliv hloubky uložení ložiska, vliv dobývací metody, opatření. 10. Základy povrchového dobývání ložisek, základní pojmy, skrývkový součinitel, svahy lomu, obyvatelnost hornin. 11. Technologie povrchového dobývání rypadly, přehled systému povrchového dobývání. Technologické komplexy. 12. Provozní systémy odklizu, technologie dálkové pásové dopravy. 13. Ukládaní hornin na výsypkách, technologie zakládání, geologicko-technické podmínky zakládání. 14. Dobývací technologie v kamenolomech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.