340-0327/01 – Výrobní stroje I (VS I)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN425 Ing. Martin Janečka
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o obecných konstrukčních a projekčních otázkách jež se týkají co možná nejširší množiny výrobních strojů. Cílem je znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčních řešení jednotlivých obecně nejrozšířenějších struktur a prvků vybraných výrobních strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje aktuální poznatky a informace z oboru konstruování a projekčně-konstrukčního provedení výrobních strojů v širších souvislostech. Předmět má charakter systémového pohledu na výrobní stroje a systémy. Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o konstrukčních a projekčních otázkách jež zasahují do všech skupin výrobních strojů jako například struktura výrobních strojů (VS), požadavky kladené na VS, technologické a technické charakteristiky VS, hlavní zásady a metodický postup při konstrukci výrobních strojů, konstrukce s ohledem na tuhost, pohony, převody, nosné systémy VS a principy mechanismů VS. Závěrečné kapitoly předmětu se zaměřují podrobněji na stroje a postupy pro výrobu výrobků z plastů.

Povinná literatura:

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2941-8. KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů. Praha: České vysoké učení technické, 1989. ISBN 80-01-00085-0. KOVÁŘ, Ladislav. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní. 2018. Učební opora - výrazně inovované učební texty budou umístěné na LMS VŠB-TU Ostrava do začátku výuky dle nové akreditace. Bude sloužit rovněž jako podpora pro kombinované studium. ROZUM, Karel. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní 2005. Učební opora 142s. Slouží rovněž jako podpora pro kombinované studium. umístěno na LMS VŠB-TU Ostrava , přístupné studentům zapsaným v předmětu "Výrobní stroje I." MAREK Jiří et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6

Doporučená literatura:

MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2329-4. LAŠOVÁ V., Základy stavby obráběcích strojů, 1. vydání, on-line Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 154S., ISBN 978-80-261-0126-0 ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: úvod do vstřikování termoplastů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3. MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6 ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Sekurkon s.r.o. 2008. 228s. ISBN 978-80-86604-36-7. ksp.tul.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Část II. - zpracování plastů. Dostupné z: < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/> fsiforum.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Výrobní stroje a zařízení. Dostupné z: KRATOCHVÍL, C., Malenovský, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990. VAVŘÍK I. et al.: Výrobní stroje a zařízení, VUT Brno, 2002, 104s., http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/6SR/Vyrobni.stroje.a.zarizeni.UNLOCKED-dubo.pdf JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999. zcu.cz[online].[cit.26.01.2018]. Základy stavby obráběcích strojů. Dostupné z: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování programů na dané téma, absolvování písemky, procvičování odpřednášené látky ve cvičeních na konkrétních příkladech.

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

aaa aaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Strojírenství jako perspektivní obor. Moderní směry rozvoje českého a světového strojírenství a jeho současný stav. Strojírenská výroba ve světě, její restrukturalizace a rozvoj. 2. Moderní metody projektování a konstruování strojů. Technická dokumentace výrobních strojů. Požadavky kladené na výrobní stroj. Hlavní zásady pro konstrukci výrobních strojů. 3. Definice výrobního stroje. Rozdělení výrobních strojů podle jednotlivých průmyslových odvětví a jejich základní charakteristiky. 4. Stavba výrobních strojů a jejich struktura. Teorie stavby výrobních strojů. Tuhost konstrukce. Konstruování s ohledem na náklady. 5. Technologické a technické parametry strojů, jejich třídění. Energosilové poměry při pracovních režimech výrobních strojů. 6. Rozbor nároků na výrobní stroj tj. výkonnostní charakteristiky stroje, spolehlivost, životnost. 7. Pohonné systémy strojů a jejich uspořádání. Elektrické, hydraulické, vzduchové a kombinované pohony strojů. 8. Nosné konstrukce výrobních strojů. Používané materiály. 9. Rozvody energií. Přívody a rozvody energií. Systémy mazání. 10. Navrhování výrobních strojů s ohledem na stavbu, montáž, provoz, opravy a udržování strojů vč. jejich renovace. 11. Nároky na preventivní údržbu výrobních strojů. Vybrané metody testování a diagnostikování výrobních strojů. 12. Řešení výrobních strojů a jejich vybraných konstrukčních prvků z pohledu designu, ekologie a bezpečnosti práce. 13. Příklady řešení výrobní techniky používané v různých průmyslových odvětvích, zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, v metalurgii a spotřebním průmyslu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní