340-0327/02 – Výrobní stroje I (VS I)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
KUD169 Ing. Lukáš Kudrna
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o obecných konstrukčních a projekčních otázkách jež se týkají co možná nejširší množiny výrobních strojů. Cílem je znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčních řešení jednotlivých obecně nejrozšířenějších struktur a prvků vybraných výrobních strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje aktuální poznatky a informace z oboru konstruování a projekčně-konstrukčního provedení výrobních strojů v širších souvislostech. Předmět má charakter systémového pohledu na výrobní stroje a systémy. Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o konstrukčních a projekčních otázkách jež zasahují do všech skupin výrobních strojů jako například struktura výrobních strojů (VS), požadavky kladené na VS, technologické a technické charakteristiky VS, hlavní zásady a metodický postup při konstrukci výrobních strojů, konstrukce s ohledem na tuhost, pohony, převody, nosné systémy VS a principy mechanismů VS. Závěrečné kapitoly předmětu se zaměřují podrobněji na stroje a postupy pro výrobu výrobků z plastů.

Povinná literatura:

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2941-8. KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů. Praha: České vysoké učení technické, 1989. ISBN 80-01-00085-0. KOVÁŘ, Ladislav. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní. 2018. Učební opora - výrazně inovované učební texty budou umístěné na LMS VŠB-TU Ostrava do začátku výuky dle nové akreditace. Bude sloužit rovněž jako podpora pro kombinované studium. ROZUM, Karel. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní 2005. Učební opora 142s. Slouží rovněž jako podpora pro kombinované studium. umístěno na LMS VŠB-TU Ostrava , přístupné studentům zapsaným v předmětu "Výrobní stroje I." MAREK Jiří et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6

Doporučená literatura:

MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2329-4. LAŠOVÁ V., Základy stavby obráběcích strojů, 1. vydání, on-line Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 154S., ISBN 978-80-261-0126-0 ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: úvod do vstřikování termoplastů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3. MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6 ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Sekurkon s.r.o. 2008. 228s. ISBN 978-80-86604-36-7. ksp.tul.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Část II. - zpracování plastů. Dostupné z: < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/> fsiforum.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Výrobní stroje a zařízení. Dostupné z: KRATOCHVÍL, C., Malenovský, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990. VAVŘÍK I. et al.: Výrobní stroje a zařízení, VUT Brno, 2002, 104s., http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/6SR/Vyrobni.stroje.a.zarizeni.UNLOCKED-dubo.pdf JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999. zcu.cz[online].[cit.26.01.2018]. Základy stavby obráběcích strojů. Dostupné z: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování programů na téma korespondující s probíranou látkou, absolvování písemky, procvičování odpřednášené látky ve cvičeních na konkrétních příkladech. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky na studenta se nevyžadují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické procesy z pohledu konstruktéra - podstata, vývoj, tendence, technologie, operátory, operandy, druhy procesů a obecný model technického procesu. 2. Technické systémy z pohledu konstruktéra - model technického systému,. Obecný model postupu konstruování technického systému a jeho fáze 3. Základní poznatky o konstrukčním procesu, model konstrukčního procesu, jeho hierarchická struktura a základní poznatky k metodickému konstruování. 4. Definice výrobního stroje, rozdělení. Struktura výrobních strojů. Požadavky kladené na výrobní stroj. Hlavní zásady pro konstrukci výrobních strojů. 5. Pohony výrobních strojů - elektromotory, spalovací motory, pneumatické a hydraulické pohony. 6. Mechanické převody. Hydraulické převody. Vybrané mechanizmy strojů. 7. Základy statické tuhosti.Nosné systémy výrobních strojů. Vliv tuhosti na přesnost práce. 8. Řešení vybraných konstrukčních prvků výrobních strojů - pohybové šrouby, přímočará vedení, ucpávky, ložiska. 9. Řešení vybraných konstrukčních prvků výrobních strojů - přívody energií, rozvody medií, mazání. 10. Zásady konstrukce výlisků z plastů - zaformovatelnost, tloušťky stěn - ITT, vstřikování slabostěnných dílů, tloušťky žeber, vruby. 11. Vstřikovací stroje - schéma, vstřikovací a uzavírací jednotka, formy - materiál, popis procesu vstřikování. 12. Stroje pro vytlačování trubek a profilů, schéma přetlakové a podtlakové kalibrace, výroba fólií vyfukováním, 13. Mechanické a pneumatické tvarování plastů. Princip vstřikovacího a vytlačovacího vyfukování. 14. Řešení výrobních strojů a jejich vybraných konstrukčních prvků z pohledu designu, ekologie a bezpečnosti práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Noga Semestrální projekt 13  0
                Kubín Semestrální projekt 22  0
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná aktivní účast je 80%. Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci. Po úspěšně splněném zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci. Po úspěšně splněném zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní