340-0328/01 – Stroje pro zpracování odpadu (SZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFS, FAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se dokáže orientovat v oblasti strojů pro zpracování odpadů a v oblasti odpadového hospodářství. Bude schopen logicky myslet a navrhovat stroje a mechanismy v dané oblasti pro konkrétní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si v tomto předmětu osvojí základní znalosti a vědomosti z dané problematiky z pohledu odborného profilu absolventa. Nosná témata: Vznik a druhy odpadů. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování. Třídění druhotných surovin. Rozdružování druhotných surovin. Zařízení pro pražení. Kryogenní zpracování druhotných surovin. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Komunální odpady. Zařízení pro tepelné zpracování komunálních odpadů. Skládkování a skladování odpadů. Druhy skládek.

Povinná literatura:

VOŠTOVÁ, V. - FRIES, J. Zpracování pevných odpadů. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2003. 157 s. ISBN 80-01-02672-8. VOŠTOVÁ, V. – ALTMANN, V. – FRIES, J. – JEŘÁBEK, K. Logistika odpadového hospodářství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. 249 s. ISBN 978-80-01-04426-1. NESVADBA, J. - VELEK, K. Tuhé odpady. Praha: SNTL, Praha 1983. MIKOLÁŠ, J. Recyklace průmyslových odpadů. Praha: SNTL, Praha 1985. VELEK, K. Odpady, jejich zužitkování a odstraňování. Praha: Státní energetické informace, Praha 1985. TRNOBRANSKÝ, K. - DVOŘÁK L. Využití a likvidace odpadů. Praha: ČVUT v Praze, Praha 1983. SCHEIRS, J. Polymer Recycling. Chichester: Velká Británie 1998. 591 s. ISBN 0-471-97054-9. ŠAFÁŘ, Z. Surovinové zdroje a jejich racionální využití. Praha: SNTL, Praha 1984. RŮŽIČKOVÁ, Z. a kol. Druhotné suroviny a nové zdroje průmyslu. Praha: SNTL, Praha 1988. ŠPALDON, F. Úprava nerostných surovin. Bratislava: ALFA, Bratislava 1985. BROUSIL, J. - STEJSKAL, S. Mechanika manipulačních zařízení. Praha: ČVUT v Praze, Praha 1988. Normy (ČSN) - Internet: Český normalizační institut.

Doporučená literatura:

VOŠTOVÁ, V. - FRIES, J. Zpracování pevných odpadů. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2003. 157 s. ISBN 80-01-02672-8. VOŠTOVÁ, V. – ALTMANN, V. – FRIES, J. – JEŘÁBEK, K. Logistika odpadového hospodářství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. 249 s. ISBN 978-80-01-04426-1. NESVADBA, J. - VELEK, K. Tuhé odpady. Praha: SNTL, Praha 1983. MIKOLÁŠ, J. Recyklace průmyslových odpadů. Praha: SNTL, Praha 1985. VELEK, K. Odpady, jejich zužitkování a odstraňování. Praha: Státní energetické informace, Praha 1985. TRNOBRANSKÝ, K. - DVOŘÁK L. Využití a likvidace odpadů. Praha: ČVUT v Praze, Praha 1983. SCHEIRS, J. Polymer Recycling. Chichester: Velká Británie 1998. 591 s. ISBN 0-471-97054-9. ŠAFÁŘ, Z. Surovinové zdroje a jejich racionální využití. Praha: SNTL, Praha 1984. RŮŽIČKOVÁ, Z. a kol. Druhotné suroviny a nové zdroje průmyslu. Praha: SNTL, Praha 1988. ŠPALDON, F. Úprava nerostných surovin. Bratislava: ALFA, Bratislava 1985. BROUSIL, J. - STEJSKAL, S. Mechanika manipulačních zařízení. Praha: ČVUT v Praze, Praha 1988. Normy (ČSN) - Internet: Český normalizační institut.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška 1

E-learning

Zkouška 2

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou aplikovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a druhy odpadů. Základní pojmy. Informační systémy o odpadech. Způsoby nakládání s odpady. 2. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových, nožových atd. 3. Konstrukce a výpočet mlýnů kladivových, kulových a granulačních, vibračních, michadlových atd. 4. Třídění druhotných surovin. Třídiče mechanické hydraulické, mechanicko- hydraulické, hydrocyklony třidiče vzdušné, stacionární a rotační atd. 5. Rozdružování druhotných surovin. Principy rozdružování (stručně). Promývačky bubnové, žlabové, kombinované, zvláštní typy rozdružovačů, odvodňování. 6. Rozdružování na žlabech a splavech, v sázečkách, šroubovicové rozdružovače, hydrocyklony, pneumatické rozdružovače. Magnetické a elektrické separátory. Principy konstrukce strojů pro rozdružování druhotných surovin. 7. Stroje pro flotaci druhotných surovin. Flotátory měsidlové, pneumatické a kombinované. 8. Zařízení pro pražení. Kryogenní zpracování druhotných surovin a hydrometalurg. pochody. Konstrukce zařízení pro práškovou metalurgii. 9. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Konstrukce aglomeračních pásů, peletizačních zařízení, zařízení pro vypalování pelet, pece roštové a šachtové. Zařízení pro briketování druhotných surovin, konstrukce briketovacích lisů pro statické a dynamické briketování. Teoretická analýza briketování. 10. Komunální odpady. Stroje a zařízení pro třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Konstrukce a výpočty třídičů a separátorů. Projekční řešení linky pro třídění komunálních odpadů. 11. Zařízení pro tepelné zpracování komunálních odpadů, konstrukce spaloven a pyrolýzních reaktorů. Průmyslové odlučovače pro zpracování částečkových exhalačních spaloven. Konstrukce a výpočet. 12. Skládkování a skladování odpadů. Druhy skládek. Projektování skládek. Procesy probíhající na skládkách. Stroje a zařízení pro provoz skládek a jejich sanací. Stacionární a mobilní linky pro úpravu odpadu na skládce. 13. Zařízení a linky pro tepelnou, exhalační, solidifikační, frakční a biologickou dekontaminaci půd. Projekční a konstrukční výpočty zařízení. Rekultivace skládek. 14. Uspořádání zařízení pro kompostování odpadů. Uzavřené a otevřené kompostárny. Řešení konstrukce jednotlivých uzlů a výpočet základních parametrů zařízení. 15. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů v jednotlivých odvětvích průmyslu. Recyklace a regenerace. 16. Odpady z těžby, dopravy a zpracování ropy, radioaktivní odpady. 17. Odpady ze zemědělství, potravinářství, těžby dřeva, zpracování vytěžené dřevní hmoty a biomasy. 18. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot. Konstrukce drtičů, mlýnů a dopravníků, základní výpočty. 19. Současné směry ve využití zdrojů. Nové směry ve vývoji zařízení pro nakládání s odpady. Vývojové trendy přípravy a zpracování druhotných surovin. 20. Recyklace odpadů. Zdroje druhotných surovin. Uspořádání linek pro separaci a úpravu druhotných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.