340-0329/01 – Machines for Secondary Raw Material Treatment (SUDS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge and understanding of basic principles and constructional design of machines and arrangements for grinding, sorting and processing of secondary raw material.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových atd. Konstrukce a výpočet mlýnů kladivových, kulových a granulačních, vibračních, tyčových atd. Třídění druhotných surovin – třídiče, jejich konstrukce a výpočet hlavních parametrů. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Zařízení pro briketování druhotných surovin, konstrukce briketovacích lisů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. 1 POLUS, E.: Úpravárenské stroje I. - drtiče a mechanické třidiče pro průmysl kamene, výrobu maltovin a lehčených stavebních hmot. VUT Brno 1970, 164 str. 2 DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244 str. 3 ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484 str. 4 POLICKÝ, Z. – STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242str. 5. Crushing and Screening Handbook. Metso Minerals. dostupné z http://www.scribd.com/doc/108655284/Metso-Crushing-and-Screening-Handbook-FourthEdition

Recommended literature:

1 ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484 str. 2 JASAŇ V. LEMESÁNYI L.: Úpravnické stroje I. 1. vyd.. Košice: Vysoká škola technická, 1987, 335s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování projektu na dané téma, absolvování písemky, procvičování odpřednášené látky ve cvičeních na konkrétních příkladech.

E-learning

Other requirements

aaa aaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Machines and arrangement for mechanical diminution secondary raw material. Fundamental terms. Jaw grinder - particular print, structural design. · Jaw grinder - power rating, input and force load. · Cone crusher - individual print, structural design, power rating, input and force load. · Cylindrical grinder - individual print, structural design, power rating, input and force load. Impact crusher and special construction grinders. · Ball mill - particular print, structural design, power rating and input. Movement milling solid. · Rod - shaped, vibrating, autogenous and outbond mills. · Sorting secondary raw material. Sorting machine - division, type of construction. Assesment basic design value vibratory sorting machine. · Arrange for adjustment lumpiness raw material. Arrangement for briquetting secondary raw material.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.