340-0330/01 – Production Machines II (VS II)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN425 Ing. Martin Janečka
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim subject is knowledge and understanding of keystone and type of construction choice processing machine and arrangement inclusive skills application primary objective methodical access to drafting and designed processing machine practically.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět navazuje na předmět „Výrobní stroje I.“ a dále rozšiřuje znalosti posluchačů. Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o vybraných technologiích, strojích a zařízeních pro zpracování plastů. Posluchači získají informace jak v oblasti zásad konstrukce a technologie výroby výlisků z plastů, tak z oblasti projekčně-konstrukčního provedení vybraných strojů pro zpracování plastů. Seznámí se také se základními zásadami metodického přístupu k navrhování a konstruování výrobních strojů v praxi.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. 1.ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Ed. 2.SEKURKON s.r.o. 2008. ISBN 978-80-86604-36-7. 228s.. Technická universita Liberec, Fakulta strojní, Zpracování plastů dostupnost na http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/. Liberec 2008. 3.HUBKA, V. Konstrukční nauka. Zürich: Heurista, 1995. 105s. ISBN 80-90 1135-0-8

Recommended literature:

1.ČILLÍK L., ŽARNAY M.: Metodika konštruovania- 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002 - 191 s. : il. ISBN 80-7100-934-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování programů na dané téma, absolvování písemky, procvičování odpřednášené látky ve cvičeních na konkrétních příkladech.

E-learning

Other requirements

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Indicative allocation technology on processing plastics 2. Fundamentals construction stampings from plastics 3. technology plus machinery for injection, extrusion, casting, shaping, stamping plastics. 4. Exhaustion plastics. Additional technology for processing plastics 5. Transformation process - mock - up transformation process. 6. Technical processes - common mock - up technical of the process. 7. Technical systems. Cycle assesment plus inquest feature technical system. 8. Constructional suit. Structure constructional of the process. 9. Constructional tactics. Constructional point technical system plus their documentation along constructional of the process.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.