340-0337/02 – Grafické systémy II (GS II)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity2
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuDr.Ing. Jaroslav Melecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání pokročilých teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti CAD systémů. Aplikace znalostí při řešení konkrétního konstrukčního úkolu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači získají znalosti v oblasti 3D modelování součástí. Prohloubí si základy parametrického 3D modelování. Řeší tvorbou sestav, včetně vytváření výkresové dokumentace ze 2D modelu.

Povinná literatura:

1. UČEŇ, Oldřich. Modelování v Autodesk Inventoru [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2333-1. 2. UČEŇ, Oldřich a Martin JANEČKA. Modelování v Inventoru: učební text předmětu "Grafické systémy II" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2740-7. 3. UČEŇ, Oldřich a Martin JANEČKA. Modelování v Inventoru cv: návody do cvičení předmětu "Grafické systémy II" [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2739-1.

Doporučená literatura:

1. MELECKÝ, Jaroslav. Tvorba výrobní dokumentace: učební text předmětu "Výrobní dokumentace v systému CAD" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2737- 2. MELECKÝ, Jaroslav. Tvorba výrobní dokumentace - cvičení: [návody do cvičení předmětu "Výrobní dokumentace v systému CAD"] [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2722-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou řešeny nebodované a také bodované příklady, postupy. U závěrečného hodnocení je kladen důraz na absolvování všech zadaných praktických příkladů na PC Semestrální projekt Projekt musí být vypracován na základě požadavků daných vedoucím cvičení a obsahovat příslušné náležitosti. 40 bodů Písemka Teoretický závěrečný test je založen na praktických a teoretických znalostech získaných na přednáškách a cvičeních. 20 bodů. Jiný typ úlohy (2 příklady po 20 bodech) Praktická část je věnována práci na PC učebně 40 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Získání znalostí z oblasti CAD / CAM / CAE systémů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

3D modelovaní v prostředí CAD/CAE systému INVENTOR. Tvorba výkresové dokumentace ze 3D modelu součásti. Tvorba výkresové dokumentace ze 3D modelu sestavy. Kusovníky, pozice, editace šraf. Informace o založení projektu a práce v projektu. Použití materiálů, vizualizace, rendering. Přenos dat mezi aplikacemi. Zásady týmové práce při realizaci projektu. Výkresová dokumentace v prostředí INVENTORu. Příprava výkresů pro tisk. Základní informace o FEM možnostech v INVENTORu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.